Z časopisu Svědomí/Conscience 10/2010

O smysluplnosti dějin

MUDr. Jaroslav Lhotka

1.světová válka a bolševická revoluce byly připraveny mnohem dříve. Staly se předehrou k dalším tragediím a masakrům.Když pak přišel na scénu národní socialismus v Německu a fašismus v Itálii, jejich mecenáši stáli v pozadí, aby nebyli čitelní. Dnes se ví,že to byli příslušníci zednářských lóží nejvyššího svěcení. Když umíraly z vůle mezinárodních mocných zločinců miliony lidí, nemohla zvrátit satanskou mašinérii zla v Rusku hrstka odhodlaných legionářů, přestože měli vlastní drzost neuposlechnout příkazy prof. Masaryka z ČNR, aby si to vyřídili s bolševiky Lenina a Trockého po svém. Proto museli být po návratu do vlasti potrestáni pro výstrahu,jako generál Radola Gajda, s nímž se to vleklo až do jeho smrti. Někteří raději odešli předčasně z armády (Ot. Husák, Č. Gibiš), zhnuseni hradní politikou, jiným byl zaražen v armádě další postup (V. Petřík).

Tragedií Ruska bylo, že počátek trojčení bolševiků v Petrohradě, vydávaný za začátek VŘSR, přijaly za své střední vrstvy a studenti v idealizovaném pojetí. Až první masové oběti ukázaly světu, že jde o nejkrutější porobu křesťanského národa zločineckou mezinárodní mafií, finančně podporovanou kapitálem z USA a z Německa. Byl to výnosný obchod v 20.století,projevující se úpadkem civilizace. Bolševici nakonec ovládli Svatou Rus s krutostí jim vlastní. Začali genocidu ujařmených národů, které se jim postavily na odpor, ještě před Hitlerem a holokaustem Židů. Úžasná bolševická manipulace s lidmi a národy Evropy zachvátila malověrné a bezvěrné, a ti, kdo naletěli a byli přesvědčeni o své pravdě, ve skutečnosti byli podvedeni. Proletariát bylo to poslední, oč šlo v bolševické revoluci. Když umíraly miliony lidí ve válkách a revolucích, skuteční viníci na vrcholu zednářské pyramidy moci bavili se hloupým lidským válčením a ničením křesťanství, spojené vybíjením lidstva. Avantgarda intelektuálů plnila úlohu užitečného idiota pro Kreml.

Bolševismus sehrál významnou úlohu při rozdělení Evropy a světa na dva zdánlivě nesmiřitelné tábory a na dvě zdánlivě rivalitní velmoci ‑ USA a SSSR. Tím oslabil úlohu samostatnosti malých států, vzniklých po rozpadu rakouské monarchie. Jak snadné bylo idiotskými rozhodnutími ničit kulturu naší země, uměle zdržet ekonomický vývoj a rozvoj českého národa. Bořitelé národů, ve své touze po světovládě, chtějí dát lidstvu věčnou migraci a tím i chaos. Dostávají se k moci přes světový finanční kapitál, jenž je pod jejich kontrolou. V zájmu dosažení absolutní moci upřednostňují zločin, jsou cyničtí. V zájmu jejich pokřiku byl přijat antidiskriminační zákon, ve skutečnosti naplánovaný útok levice proti lidským právům, zakotvených v demokracii. Naplánovali světu nezvladatelný chaos ve všem, s politickými stranami s podobnými hesly, jež se donekonečna opakují a ve své konečné fázi namířené proti národu a nacionalistům.

Buď nás římský katolicismus pozvedne z bahna neřestí EU, nebo nás socialisté stáhnou dolů, do propadliště dějin, cestou barbarství a dekadentního novopohanství. Většina katolíků neví nic o silách rozkladu. Katolicismus je poslední bašta odporu proti zvrhlostem doby. Dnešní antiklerikálové, nalezlí do významných funkcí, nedokázali vůbec nic prospěšného pro národ, svět válek trvá déle. Dnešní liberální školy už nevychovávají k morálnosti a mravnosti, ale kazí. To bychom museli mít pedagogy na vysoké mravní a morální úrovni, včetně ministrů a prezidenta. Špatný strom nemůže nést dobré ovoce, když roste v džungli nespravedlnosti a není zušlechťován poctivou prací.

Na dějinách vidíme, kdo financoval války a revoluce, kdo z nich měl zisk a kdo na ně doplácí. Vidíme také, proč vznikl komunismus. Je to stupeň k připravované světovládě mezinárodního zločinu nad zušlechťujícím vlivem Božího slova. Jde o výnosný byznys pro zločince. Pochopí tuto situaci v dějinném vývoji zmatená generace uspěchaných lidí? Naivní evropští pedagogové, jež si myslí, že mohou asimilovat muslimy do evropské kultury bez Boha. Naopak, islám je pevně rozhodnut asimilovat Evropany do islámu. Bezbožní humanisté, agnostikové, ateisté nejhrubšího zrna si myslí, že zbaví svět otravného katolicismu, akademikové sociálních věd jako vyučující se posmívají, diskreditují a oslabují křesťanství po generace v Evropě. Dávají tak nevědomky pole působnosti islámu, aby vyplnil vakuum po křesťanech. Jaká tragedie se dnes odehrává v EU ! Jaký omyl tvůrců moderního člověka EU ! Islám je pro EU stejně nebezpečný jako byl pro Evropu komunismus a národní socialismus.

Lidé často volí a neví v podstatě koho volí. Po čase prokouknou slibovanou spravedlnost se zákony jako cedník , podivně oslavovanými kapacitami pseudodemokracie, přesyceni komediantstvím politiků z nedostatku všeobecných vědomostí, neznalosti historie národa a vůdčích osobností. Pozdě rozeznali nebezpečí, co se vlastně děje. Od počátku 20. století lidstvo procházelo zotročením a celá Evropa se nechala klamat iluzemi o ráji na zemi bez Boha a Krista. Po poznání tohoto stavu dnes víme, že tragedií ČSR po jejím vzniku byla neschopnost parlamentu táhnout v zásadních otázkách za jeden konec provazu. Místo toho organizování hradních pletich proti generálu Gajdovi, dr. Kramářovi, Stříbrnému a dalším vlastencům. Nakonec zde scházela mravní vůle a síla postavit se se zbraní v ruce proti Hitlerovi. Kde nejsou pěstovány ctnosti, tam se rozmáhá cizopasnictví, něco zadarmo, něco na účet druhých ‑ poctivých, kteří neujídají ze společného koláče.

Moderní člověk žije s umlčeným svědomím, se všemi hmotnými atributy, nežije život v harmonii s Božím slovem, ve kterém je skryto tajemství života. Je duchovně prázdná nádoba. Nejhorší pro český národ je, když v této době Božích zkoušek dál se odvrací od Boha a Krista, až nakonec zdegeneruje. Sílu a cenu národa nenalézám v žocích peněz a hmotných statků, ale v morálních vlastnostech. Právě teď je třeba naslouchat duchovním poselstvím našich národních velikánů a buditelů, podstoupit boj s ohavnostmi doby, bludy a chorobou vyvolencovy hradní krycí legendy. Nevýhodou dnešních Čechů je, že šlapou po víře svých předků v rámci stěhování kultur globalizací.

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí