Pro časopis Svědomí/Conscience 2/2010

Hyeny z vysokej politiky (2. časť)

Vladimír Pavlík

V prvej časti tohto dokumentu som opisoval zúfalý boj matky, ktorej štát zmrzačil syna cez povinné očkovanie, ako aj reakcie hyen v ľudskej podobe v Národnej rade SR na tento zločin proti ľudskosti. Dnes uverejňujem celý text tohto listu, ktorý dostalo všetkých 150 poslancov ohľadom podpory novely zákona o odškodňovaní postihnutých očkovaním, ktorý predkladala pani poslankyňa za ĽS‑HZDS Mušková.

 

„Vážení páni poslanci a poslankyne! Prosím o prečítanie celého príspevku občana! Chcem Vás požiadať o podporu navrhovanej novely zákona, ktorá hovorí o odškodňovaní postihnutých očkovaním, ktorú predkladá pani poslankyňa Mušková. Moja žiadosť vyplýva okrem iného aj zo skutočnosti, že sama mám takýto prípad v rodine ‑ viď nižšie.

Máme právo na to, že keď štát niečo celoplošne prikazuje, tak je zároveň zodpovedný aj za následky, ktoré z jeho príkazu a nariadení vyplynú a preto je štát povinný nás odškodniť, aj keď nám to zdravie nevráti. No pomôže to rodine i dieťaťu lepšie zvládnuť situáciu, do ktorej sme sa nedostali vlastnou vinou, ale na príkaz štátu, dokonca pod hrozbou pokuty za neabsolvovanie očkovania. Nie je pravdou, že takéto prípady na Slovensku nie sú, len človek pri šoku z náhleho ochorenia dieťaťa si veci nedá hneď do súvislosti. Ale je veľa takých, ktorí si choroby nedávajú do súvislosti s očkovaním, lebo majú dosť starostí s chorým dieťaťom a kašlú na tento štát. Ja som si súvislosti tiež uvedomila až keď prešiel najhorší šok z ochorenia syna.

Pred povinným očkovaním dňa 12. 1. 2009 bol môj syn zdravý chlapec, ten istý deň absolvoval preventívnu prehliadku, na ktorej bol posúdený za zdravého a schopného prijať očkovaciu látku, mal nula vymeškaných hodín v škole, bol fyzicky veľmi aktívny a ihneď po povinnom očkovaní dostal cukrovku ‑ inzulín si pichá 4x denne. Uvedená choroba mu znemožnila jeho záľuby vykonávať tak, ako to bolo pred očkovaním. Bola som vyrozumená, že syn nebude môcť študovať z dôvodu choroby také zameranie, aké mal v životných plánoch. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že za vznikom choroby je povinné očkovanie.

Za chorobu syna, ktorého vychovávam sama, viním systém tohto štátu, ktorý rozhodol, že môj syn bude očkovaný v 13. roku veku a uvedené očkovanie zničilo náš život. Okrem silnej časovej súvislosti s očkovaním poukazuje na príčinnú súvislosť napr. aj vedecká štúdia (Classen JB, "Risk of Vaccine Inducet Diabetes in Children with a Family History of Type 1 Diabetes", The Open Pediatric Medicine Journal, 2008, 2, 7‑10), ktorá tento druh kombinovanej vakcíny spája so zvýšeným rizikom diabetu typu 1. Podľa výsledkov štúdie, deti, ktoré dostali aspoň jednu dávku tohto druhu vakcíny, mali o 60% vyšší výskyt diabetu typu 1 ako nezaočkované deti.

Na podporu Vášho správneho rozhodnutia v súlade so sľubom poslanca chcem ešte uviesť: keď sú vakcíny bezpečné, načo sa vyvíjajú nové? Keď sú vakcíny bezpečné, čoho, akých výdavkov sa štát bojí? AK SA NÁVRH NESCHVÁLI, LEN TO POTVRDÍ, ŽE ŠTÁT VIE O NEŽIADÚCICH ÚČINKOCH VAKCÍN, BOJÍ SA ICH A TÝM SA BOJÍ AJ ZVÝŠENÝCH VÝDAVKOV NA ODŠKODÀOVANIE TAKTO POSTIHNUTÝCH. ŠTÁT POTVRDÍ, ŽE HAZARDUJE SO ZDRAVÍM OBČANOV.

Viacerí z Vás dostali odo mňa správu, aký kolotoč s požadovaným odškodnením som doteraz absolvovala, keď jeden neschopný úrad sa odvoláva na ešte neschopnejší. Preto som veľmi uvítala návrh pani poslankyne Muškovej a chcem Vás požiadať o jeho podporu. Štát sa tak môže vyhnúť medzinárodnej blamáži na európskom súde, kde žaloba na štát určite jeho dobrému menu nepridá. Alebo takýto návrh schválite až vtedy, keď sa aj Vašej rodine niečo podobné prihodí? Nikto nie je imúnny..."

 

Mimo tejto nešťastnej a ťažko skúšanej ženy ‑ matky, podobne písali poslancom NR SR ešte ďalšie dve matky. Jedna z Bytče, ktorej syn tiež v 13. roku veku dostal cukrovku po očkovaní, ale vakcínou Priorix, a druhá matka z Turčianskych Teplíc, ktorej dvojročná dcérka dokonca dostala po očkovaní rakovinu. Poslancov ohľadom tohto oslovili aj ľudia z Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania. Ako som už v prvej časti uviedol, súhrn vyvrheľov a hyen v ľudskej podobe zo SMERU ‑ tzv. sociálnej demokracie, SMK a SNS (s výnimkou poslanca Rydla), na návrh poslanca Zelníka z SNS, aby sa o tejto rozprave nepokračovalo, bolo toto  schválené ich 67 poslancami.

Poslanecký netvor Štefan Zelník, označkovaný skratkou "MUDr", potom pre TV Markíza to zdôvodnil takto: "Množstvo špekulantov by sa mohlo uchádzať o odškodnenia. Nemyslím si, že by sme mali len tak ľahkovážne hazardovať s peňažnými prostriedkami štátu." Je vrcholom cynizmu, keď o neprípustnosti ľahkovážneho hazardovania s peňažnými prostriedkami hovorí predstaviteľ protislovenskej a parazitno‑darmožráčskej tzv. Slovenskej národnej strany na čele s oržanom Jánom Slotom. Bolo to práve za koaličného bačovania HZDS a SNS v období rokov 1993 ‑ 1998, keď nominanti týchto dvoch politických subjektov vytunelovali prakticky všetky slovenské banky minimálne o 120 miliárd korún. Po nástupe nových garnitúr, tentoraz pravicových zbojníkov, ktorí sa v roku 1998 dostali k moci, z SDKÚ‑DS, KDH, SKM, ANO, doplnení o ľavicových zbojníkov z SDĽ a SOP, miesto potrestania predchádzajúcich zbojníkov, okradli vlastný národ o dotyčných 120 miliárd, ktoré naliali do troch najviac vytunelovaných bánk ‑ a potom pod cenu predali zahraničným bankárom.

Vladimír Pavlík, signatár Charty 77

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí