Z  časopisu Svědomí/Conscience 6/2010

Normalizačný hnoj

Vladimír Pavlík

Neveril som vlastným očiam, keď mi môj priateľ Ing. Miroslav Vikartovský, jeden z ponovembrových obnovovateľov Klubu angažovaných nestraníkov (KAN) na Slovensku poslal emailom správu s následnou prílohou. Jednalo sa o PREDVOLANIE na podanie vysvetlenia Obvodným úradom Bratislava, Odborom všeobecnej vnútornej správy, Staromestská 6, 814 40 Bratislava, vedené pod číslom: OVVS‑Pr‑908, 1103/1‑10‑VE‑V3 z 6. 5. 2010.

Citujem: Obvodný úrad Bratislava objasňuje podozrenie zo spáchania priestupku proti zhromaždovaciemu právu podľa § 14 ods. 1 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve, ktorého ste sa mali dopustiť dňa 07. 04. 2010 o 11:00 hodine na Hodžovom nám. v Bratislave tým, že ste mali držať transparent spolu s podozrivým Tiborom Novotkom (prednovembrový signatár Charty 77 - pozn. autora V. P.) s nápisom "21.08.1968 OSPRAVEDLNENIE", ktorý hovoril do megafónu, čo Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto považuje za zhromaždenie, ktoré už podlieha oznamovacej povinnosti, ktoré ste ani Vy ani Tibor Novotka neoznámili. Žiadame Vás v súvislosti s týmto, aby ste sa dostavili a objasnili vec najmä či ste konali sám za seba, alebo ste organizovali zhromaždenie, vyzývali ľudí na účasť prípadne iné skutočnosti, ktoré by objasnili skutkový stav veci aby správny orgán mohol posúdiť Vaše konanie ako priestupok.

V súvislosti s uvedeným Vás žiadame, v zmysle § 56 ods. 2 zákona o priestupkoch, aby ste sa na podanie vysvetlenia v predmetnej veci dostavili dňa 24. 05. 2010 o 9:00 hodine na Obvodný úrad Bratislava, Staromestská 6, miestnosť č. 19 - prízemie. Vaša účasť je nutná.

Čo uviedol Ing. Vikartovský

Odcitujem tu podstatnú časť podaného vysvetlenia Ing. Miroslavom Vikartovským:

Je pravda, že som držal transparent v ruke spolu s Tiborom Novotkom, ale to je všetko. Ja osobne som neorganizoval žiadne zhromaždenie a preto som nemal prečo toto zhromaždenie oznamovať na príslušný úrad Miestny úrad Staré mesto Bratislava. Všetci tí, ktorí sa tam podµa fotodokumentácie nachádzali, boli iba náhodní okoloidúci, ktorí sa tam zastavili. Ja som protestoval iba v tichosti bez toho, aby som narušil verejný poriadok. Transparent som nevyrobil, ani som ho nedal vyrobiť. Nebol môj a doniesol ho Tibor Novotka. Odkiaľ to neviem uviesť. Viem že aj on sám konal za seba a žiadne zhromaždenie neorganizoval, lebo mi to povedal. Bolo to vtedy, keď tu bol na návšteve ruský prezident. Ja sa na rok 1968 pamätám veľmi dobre. Mal som 15 rokov a nemám na toto obdobie pekné spomienky, pretože moju sestru naháňali sovietski vojaci v byte so samopalom, na čo doteraz nemôžem zabudnúť a po previerkach po roku 1968 môjho otca vyhodili z práce. Sovietska okupácia v auguste 1968 sa mi nepáčila a preto som protestoval takýmto pokojným spôsobom. Chcel som protestovať sám za seba. Žiadnu výzvu od policajtov sme nedostali, aby sme upustili od svojho konania. Pokiaľ ide o zamestnankyňu miestneho úradu Bratislava B Staré Mesto tak nás vyzvala, aby sme predložili občianske preukazy, čo sme urobili a potom nám iba povedala, že sme to neoznámili, ale my sme oponovali, že sme žiadne zhromaždenie neorganizovali a boli sme tam iba sami za seba. Neviem ako dlho sme tam boli. My sme tam len stáli, ja osobne som ruského prezidenta ani nevidel a či aj on nás, to neviem, ale myslím si, že tiež nie. To je z mojej strany všetko. Nedopustil som sa ani výtržnosti ani porušenia verejného poriadku, pretože ja som sa osobne na žiadnej výtržnosti nezúčastnil ani žiadnu výzvu od polície som nedostal.

Slovo na záver

Tak takéto niečo sa uskutočnilo na Slovensku 42 rokov od augusta 1968 a 21 rokov od novembrových udalostí v roku 1989. Opätovne sa ukázalo, že nedôsledné nevysporiadanie sa s pohrobkami komunisticko - fašistickej ideológie nám prináša nielen krutú realitu, ale aj nové dôkazy, čoho sú tieto zberby schopné. Miesto toho, aby z tejto prednovembrovej nomenklatúry boli urobení treťotriedni občania presne podµa vzoru, ako to robili oni s nami, tak aj zásluhou kolaborantskej "disidentskej" havlomodlárskej nomenklatúry majú opätovne nielen politickú a ekonomickú moc, ale sa nám snažia udusiť aj slobodu myslenia a občianske aktivity.

Vladimír Pavlík, signatár Charty 77

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí