Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2011

Pavoučí

Irena Kopecká

Kolik krásných měst má naše vlast! Je nepsaným právem každého jedince, který je navštíví, aby je poznal po svém. Někdo začne obdivovat kostely, jiný muzea, či parky. Fotografové se vrhnou na fascinující záběry monumentů staveb či tiché chvění slunečních paprsků na vodní hladině řeky, rozverně ležící před nimi. Hudebníci usedají na lavičky a zavírají oči, aby ničím nerušeni mohli vstřebávat symfonii právě navštíveného místa. Básníci chodí jako omámeni, toulají se v úzkých uličkách a naslouchají jejich vyprávění. Já mám něco jiného ve zvyku.

Když se ocitnu v nějakém městě, spěchám do antikvariátu. Tak se mi to stalo i včera.

Objevila jsem jeden antikvariát v centru velkého města. Pravda, byl v jakémsi sklepě, ale to mě neodradilo. Ráda jsem sešla těch několik schodů a už jsem byla ve svém království.

Knihy, knihy, knihy ! Prodavač mě vítal s úsměvem, vždyť jsem byla jediná v daném okamžiku, kdo měl o tuto společnost zájem. Chtivě jsem se vrhla ke směrovkám, co kde najdu. Už jsem objevila, co hledám - poezii. Lačně jsem přistoupila k tomuto koutku. Bylo mi dopřáno vidět aureolu pavučin a prachu nad hlavami poetů. Sevřelo mě u srdce, ale cosi mě nabádalo, buď statečná! Sahala jsem po známých osobnostech, sfoukávala z nich horní vrstvu prachu a zbytek setřepávala rozevřením knihy. Bylo mi moc smutno. Nevím, jestli mé počínání sledoval pan prodavač, ale bylo mi to jedno. Vlastně jsem si přála, aby mě nějakým okem kamery pozoroval a uvědomil si, co dělám.

Tři knihy mi učarovaly, neváhala jsem a nabídla jim nový domov. Jedna z nich - Hukvaldské miniatury Jana Václava Sládka - mě zvlášť okouzlila. Věděla jsem, že byl výborný malíř, ale netušila jsem, že se osobně znal s Leošem Janáčkem a že dokáže tak poutavě vyprávět o své velké lásce, o Hukvaldech a jeho okolí. Jen mě trochu překvapilo, že v době vydání stála tato kniha 19,- Kčs a já za ni nyní zaplatila 90,- Kč. Možná to bude tím, že jsem si domů odnesla i zbytky pavoučích nití, které jsem v antikvariátu nestačila sfouknout. Snad i ti pavoučci vědí, že ty stříbrné nitky nejvíc sluší básníkům a snílkům.

Irena Kopecká

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí