Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2011

Sledovat či nesledovat?

Irena Kopecká

Také se vám stane, že řešíte toto dilema, zda sledovat či nesledovat televizní zpravodajství?

Přiznávám se, že já se takto rozhoduji denně. Pravda, většinou vítězí snaha aspoň trochu se zorientovat v politickém dění kolem a nakonec ten ovládač stisknu. Po několika minutách už však trpce lituji svého rozhodnutí, ale jakási zvrácenost mě nutí vydržet dál. Co horšího se ještě mohu dozvědět, větší gradace šoků už přece nemůže být, a tak sedím přilepena na židli a spolu s moderátory podstupuji den co den tu smutnou a hrůznou cestu za poznáním, z které se pak celý další den nemohu vzpamatovat.

"Zneužít, ukrást, podvést - je heslo počítačových pirátů, kteří v blízké době začnou řádit v sociální síti," dovídám se. "Dokáží vykrást i váš domácí počítač a vy o tom ani nebudete vědět." s úsměvem dodává televizní hlasatel. No tohle, a on se při tom ještě usmívá!

"Co se divíš, kde žiješ?" Odvětí mi dcera na můj komentář.

Zdržuji se dalších poznámek, odcházím od televize a beru si denní tisk. Na titulní stránce se dovídám, že soukromé firmě bez soutěže byla dána zakázka za 766 milionů korun, trestní oznámení, že už bylo policejnímu prezidiu podáno. Listuji dál - VZP chce zrušit 10 tisíc lůžek v nemocnicích, dovídám se, že určitá osoba dělala pro vnitro audit a pak ji tam zaměstnali. Senioři jsou častou obětí zločinců ‑ hlásá  další článek.

Tak dost! Odhazuji noviny a rázuji po bytě. Zastavuji se u knihovny a vybírám si knížku Karla Čapka Hovory s T. G. Masarykem. Namátkou rozevírám stránky a čtu: "nemohl jsem prostě a nemohu z kultury vyškrtnout náboženství, zejména ne z naší kultury národní . . .

Běží o to harmonizovat celý a plný duchovní život člověka i národa. Náš národ silně žil nábožensky, vemte si svatý Václav, Hus, Chelčický, Komenský!

Ale stejně silně usiloval o vzdělání. Komenský nám ukázal cestu, jak hledat a najít souladnost všeho duchovního života, jak najít, podle jeho slov hlubinu bezpečnosti."

Pane Masaryku, myslím, že jste na to kápl. To je to, co nám všem chybí - hlubina bezpečnosti.

Irena Kopecká

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí