Z časopisu Svědomí/Conscience 5/2011

Vrásky

Irena Kopecká

Větvičky vrásek
naděluje čas,
jsou šperkem tváří,
moudrostí v nás.
Nosme je s hrdostí,
vždyť pořád platí,
že všechny starosti
v lásce se ztratí.

Irena Kopecká ve sbírce "Cesta za nadějí"

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí