Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2011

Prohnilý bezbožný liberalismus

MUDr. Jaroslav Lhotka

Historie je zdrojem poznání, poučení, i hrdosti. Politika Vatikánu vůči bolševickému Rusku, tak jako proti nacistickému Německu, reprezentovanému papežem Piem XI. , umožnila zřídit vatikánskou komisi "Pro Russia", která koordinovala činnost Vatikánu na SSSR. V r. 1924 bylo v SSSR na svobodě jen 200 katolických kněží, v r. 1936 50 kněží, v r. 1937 zbylo jich 10 a v r. 1938 byli na svobodě 2.

V r. 1930 vystoupil papež Pius XI. veřejně s ostrým projevem proti bolševismu a odsoudil pronásledování Církve v SSSR bolševiky. Jeho encyklika "Divini redemptoris" (O bezbožném komunismu) byla vydána až v r. 1937, dvacet let od bolševické revoluce. V r. 1936 Kreml zahájil po Evropě tažení s "lidovou frontou". Ve skutečnosti šlo o export bolševismu pomocí pátých kolon, levicových a protinárodních sil v evropských státech ovládaných bezbožným liberalismem. Její násilnický charakter se projevil nejvíce ve Španělsku, kde došlo k občanské válce v letech 1936‑39. Nepřátelé Kříže ukázali, jak to ve skutečnosti myslí s křesťany. Generál Francisco Franco vojensky sjednotil odpůrce bolševismu a křesťany, aby porazili nepřátele Kříže. Ve španělské občanské válce to svobodným zednářům nevyšlo. Proto po 2. sv. válce izolovali Francův režim, kdy evropské státy zachvátila vlna socialistických vlád. Tragédií 2. sv. války bylo, že se zasloužila o rozšíření komunismu i u nás a ničení katolického dědictví.

20. ledna 1933 se stal Roosevelt prezidentem USA a už 16. listopadu 1933 USA uznala SSSR. Po USA se šířil optimismus, že se Stalin změnil k lepšímu. Ministerstva byly zaplaveny stoupenci komunismu. Nejlepším důkazem americko‑sovětské spolupráce v zájmu mezinárodního sionismu je Jaltská konference a její důsledky. Byl to především ministr financí Henry Morgenthal, jenž podporoval Rooseveltovu politiku ‑ prosovětskou, ale i ministerstvo zahraničí, kde vlastenečtí diplomaté, kteří odmítli klamat americký lid, byli překládáni na podřadná místa. Už v r. 1944 bylo umožněno zvláštnímu komandu SM?RŠ z NKVD pátrat v USA po uprchlých bělogvardějcích, kteří neměli nic společného s 2. sv. válkou, deportovat je zpět do SSSR". Něco podobného u nás probíhalo po tzv. květnovém osvobození Rudou armádou v r. 1945. Český národ opět naletěl na sliby velkého bratra.

Největší bláhovostí naší doby je budovat řád bez Boha. Je rozšířený mylný názor, že věda a technika pokročila natolik, že netřeba obracet se k Bohu. Kdykoliv se člověk odvrací od Boha, stává se postrachem, neboť ztratil správný vztah k svému svědomí. Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí ti, kdo ho stavějí. Je napsáno v Písmu svatém. Naše doba ztratila smysl pro duchovno, lidi zanedbávají sami sebe, aby mohli obdivovat adrenalinové výkony, že z nich učinili své modly, přijímají homosexuální chování za zdravý životní styl, politici si neváží lidí poctivých, čestných, ušlechtilých, stali se z nich dravci.

Po sametové revoluci nenastalo vyrovnání se s minulostí. Na scéně se vynořil místo Pinocheta, jenž by zatočil s komunisty jako svého času generál Pinochet v Chile, svobodný zednář s krátkými nohavicemi, umožnil převlékání kabátů, aby se z komunistů stali největší demokraté v OF a ve vládě národního porozumění. Proto to nikam k lepšímu nevede. Debaty jsou zbytečné, nikam k rozhřešení nevedou, pokud nebude provedena změna volebního řádu a odstranění 5% diskriminační hranice. Jádrem dnešní krize liberalismu je opuštění víry v Krista. Tak nastala krize morálky, která se přelila do krize ekonomiky. V morální oblasti schází pevný charakter. Státní moc je tak neschopné učinit rázný konec zlodějnám, ve zdravotnictví to vidím denně, kam sahá politická moc různých pseudodemokratů ve vykrádání zdravotnictví. Dvacet let to takhle probíhá ve stylu "Nejsme jako oni". Lidi musí změnit žebříček hodnot, chtějí‑li dosáhnout nápravy, obrátit se k Bohu a dát Pána Boha na první místo ve svém životě, snažit se tak stavět hráze proti bezbožným liberálům, kteří se neštítí ani spolupráce s komunisty jako svého času předseda lidovců Kalousek a pan prezident Klaus před prezidentskými volbami . Lidé, kteří si uvědomují, co se děje za špatnosti, vybízejí k návratu ke klasickým ideálům vzdělání, kde se poznávají latinské a řecké vzory. Kdo je nezná, pak žvaní nesmysly o otevření se jiným hodnotám a stát se tolerantním ke zlu, přitom v boji proti "starému" katolickému náboženství vědomě používá meče. Zárukou, že to takhle dél nepůjde k lepšímu, je nevolit ničemy v rouše beránka. Kde nejsou ctnosti, je i slabé vůle po změnách k lepšímu životu.

Základním úkolem je znát minulost kandidátů na post prezidenta republiky, co udělali prospěšného pro český národ, Vláda musí udělat první kroky, aby škola vedla žáky k ctnostem, to znamená, aby byla proniknuta křesťanským duchem autorit pedagogů a nikoliv přežívajícími komunistickými kádry jakou je dnešní poslankyně Marta Semelová. Těmto přežívajícím dinosaurům budoucnost nepatří ve vertikále života, aby zlodějny byly nadále tolerovány státní mocí ve znamení "Nejsme jako oni", komunistům‑bývalým a dnešním se nezkřivil ani jediný vlas na hlavě od roku 1945 až po dnešek. Mladé generaci se musí ukázat, co je Dobro a kde je Pravda. Pokud ČT bude vysílat komunistické seriály Žena za pultem, Třicet případů majora Zemana, jsme na cestě k opětnému lhaní, jak to ve skutečnosti fungovalo za komunistů u moci. Komunisté přetvořili dějiny k nepoznání pravdy, ve svůj prospěch. A dodnes se jede ve vyjetých kolejích, generál Franco, vítěz nad nepřítelem Kříže, dodnes je nenáviděn stoupenci antikrista, jako generál Pinochet a u nás generál Radola Gajda. Když jsem sledoval seriál o bojích ruských legionářů s bolševiky v devadesátých letech na ČT, ani slovo o hlavním strůjci Gajdovi tam nepadlo. Zato se vytahují na něho škváry z první republiky, která byla založena svobodnými zednáři na pochybném hovinku moci, s korupčními skandály, proti Bohu. Za 20 let skončila Mnichovem, kam ji dovedla světová politika svobodných zednářů, aby nasytila Hitlera. I tady se přepočítali s Hitlerem a jeho národním socialismem. Byla z toho 2. sv. válka a spojenectví se Stalinem. Summa summarum, jde o prohnilý, bezbožný liberalismus, jaký zde vládne století, jenž dovedl český národ vždy k tragediím. Strany českého parlamentu se vydávají za demokratické, ale přitom používají nedemokratických metod jako naposled ODS proti odborářskému vůdci LOK MUDr. Engelovi. Pravda nakonec zvítězí. Je to Boží zákon. Pravda a spravedlnost ukazují cestu k Bohu a na nich má fungovat politika, které se má opírat o poctivost. Dodnes ji postrádám na politické scéně ČR, která připomíná cirkusovou manéž, kde nechybí ani Ferda Mravenec (dle poslance Ratha) s dalšími reakcionáři a škůdci demokracie. Budoucnost patří silným ve víře.

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí