Z časopisu Svědomí/Conscience 4/2011

Pravda o demokratuře

MUDr. Jaroslav Lhotka

Když v r. 1952 napsal zednářsky orientovaný magazín "New Age", že skutečným nepřítelem USA a celého lidstva není socialismus a komunismus v marxleninském podání, ale katolicismus a jeho hodnoty (ctnosti), pro které se zrodili v totalitě mučedníci PRAVDY, byla v ČSR diktatura. Už v r. 1958 byl v ČSR přijat za ministra zdravotnictví Plojhara potratový zákon. Když v r. 1960 americké statistiky zveřejnily, že z patnáctimilionového přírůstku obyvatelstva je 56% z katolicky orientovaných rodin, byly zednářské lóže a s nimi zednářská Světové rada církví tak vyděšeny, že zahájily ofenzivu pomluv, i uvnitř Církve, kde hlasy hříšnosti dnes nacházejí největší podporu v rámci laicismu: Mimomanželský styk? Mějte porozumění! Směnárníci v Chrámu? Lidé si musejí vydělávat na živobytí! Homosexualita? Různí lidé mají různé styky! Asistovaná sebevražda? Mějte soucit!

Jestliže nepůjdete s dobou, budete ocejchováni za netolerantní, bigotní katolíky, jednoho dne propuštěni ze státní služby, jako se to dnes stává na Západě, kdo čte nezávislý, katolicky orientovaný tisk (Te Deum u nás). Práva menšin, mezi ně patří v EU i homosexuálové, jsou nadřazena Desateru, a každý odklon od Desatera vede člověka do otroctví neřestí. Jde o nový otrokářský řád na cestě ideově zmateným časem, se slabými vládami, kde vládne chaos, kde slabá vláda znamená nárůst zla a zlých lidí. Neustále se vracející krize ekonomik ve světě kapitalismu donutí lidstvo, aby pochopilo, že hnací silou nemohou být peníze a mamon na cestě k věčnosti, ale vše, co vyrůstá z morálních hodnot Desatera. Takové vlády jdou s lidmi dobré vůle pro blahobyt všech. Byl by to konec komunistů v ČR.

Potratářská politika v Rusku byla odstartována Leninem, už v r. 1922, v duchu Marxova Komunistického manifestu, vede k degradaci člověka po mravní a morální stránce. Co komunisti likvidovali násilím, to se dnes na Západě dělá za pomoci demokratury. Jako byla financována bolševická revoluce v Rusku ze Západu, tak jsou dnes financovány obdobným způsobem homosexuální pochody a radovánky, zabalené tolerancí menšin. Ve skutečnosti jde o nátlaková hnutí marxisticky orientovaných menšin na práva občanů žít spořádaným životem. Homosexualismus je podporován těmi politiky, jež holdují socialistické morálce, potlačují význam čistého svědomí, které osvobozuje člověka PRAVDY od hříchů.

Člověk má právo na život už od početí, kdy shluk buněk nese sebou genetickou informaci, že patří člověku a nikoliv opici. Hlasy, negující, co není embryem v děloze, jsou hlasy podílející se na krizi morálky, neúctě k životu od narození embryonálních buněk a zneužívajících k léčení chorob. Touto cestou se dnes ubírá tzv. pokroková věda Západu. Americký způsob života dnes vytlačuje Církev ze všeho, co není pokrokové v duchu zednářství. Vznešenost manželského stavu muže a ženy a tím i rodiny je v 21. století pošlapána místo aby byla očištěna, nánosy bahna neřestí komunismu. A proto nelze podceňovat nebezpečí, které mu hrozí dnes ze strany vládnoucích politiků, oslabováním významu manželství muže a ženy a jejich rodiny, proti křesťanské tradici. Nebo chceme návrat k marxistické ideologii? Po 41 letech diktatury vidím Západ duchovně vyprázdněný, jenž spoléhá na to, že vše vyřeší trh v ekonomice. Jde o omyl!

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí