Z časopisu Svědomí/Conscience 4/2011

Totalita v marxistickém pojetí

MUDr. Jaroslav Lhotka

Nedávno jsem viděl na obrazovce ČT přední české komunisty s poslankyní Semelovou se zvednutými zajatými pravicemi v pěsti při zpěvu Internacionály. Nebylo mně do smíchu. V jaké republice to žijeme, od sametové revoluce, když jsou zde snahy opět vzkřísit kostlivce marxismu? Změny, vydávané za reformy pravicové vlády, postihnou 80% občanů. Co na to zbývajících 20 % občanů s vysokými příjmy řeknou, nebo budou mlčet? Kdyby se dovedly do konce korupční skandály a bylo zabaveno státní mocí nakradené, státní kasa byla by brzo naplněná a komunistům by se vzal vítr z plachet. To by byla vláda pro poctivé občany. Jenže, podvody v zlodějském ráji pokračují a životní úroveň prostých lidí klesá a pod ochranou humanitních organizací fungují fešácké kriminály pro zloděje a vrahy, dotované z daní poctivých občanů, aby neutrpěl jejich zevnějšek.

Nelze pochybovat, že komunismus byl vymyšlen k beztrestnému okrádání poctivých pracujících. Privilegovaná kasta lumpů rozpoutala apokalyptickou bouři a na svět byla vržena s jediným cílem: navždy zničit nejenom Církev Kristovu, ale i celou křesťanskou civilizaci v rámci plánu svobodných zednářů na světovládu.

Karel Marx, tvůrce Kapitálu, nebyl ateistou ani sociálním reformátorem, ale členem okultní sekty a stoupenec a ctitel satana. Ateismus se mu stal prostředkem k dosažení tohoto cíle jako všem zednářům k dosažení světovlády. Kapitál je prostoupen mystikou k nastolení satanova království, jako jeho dialektický materialismus, socialismus, komunismus, ateismus k vymýcení Boha. Jeho pangermanismus vzbudil pozornost u Bismarcka, jenž mu nabídl místo ve státní službě v Německu. Po delším váhání odmítl nabídku, neboť chtěl dosáhnout úspěchů revolucemi, které vnášejí chaos do společnosti a řádu. Jeho život byl jeden velký švindl. Pro Marxe (vlastním jménem Kissel Mardochej) je příznačné, že nikdy nebyl schopen vydělat si na živobytí poctivou prací. Aby nezůstal bez peněz, předváděl bídu své rodiny ke vzbuzení soucitu u svých přátel, především Engelse. Kdykoliv získal větší obnos peněz, chtěl si uchovat masku aristokrata, která zakryla tvář vyděrače a policejního práskače. Tak se z Marxe stal náčelník bandy vyděračů z podsvětí. Manželskou láskou opovrhoval, se služkou měl syna, vedl zhýralý život a přílišné množství alkoholu způsobilo cirhózu jater. Slovany pokládal za etnický hnůj, jenž nepatří do Evropy, Rusy za barbary. Voda na mlýn Adolfa Hitlera.

Komunistický Manifest, návod k světové organizaci podsvětí, měl za vůdčí myšlenku: Proletáři všech zemí, spojte se! Stal se rozbuškou k četným revolucím. Marx rozšířil podsvětí o nezaměstnané dělníky, souhlasící s terorem a krádežemi a ti pak dělali křoví práskaným revolucionářům, školeným na Západě (Lenin, Trocký, Kameněv, Zinověv, atd.), aby sehráli vedoucí úlohu v bolševické revoluci 1917 v Rusku, přinášející nenávist ke křesťanství, k Bohu, Kristu, k Řádu. Zednářství využilo marxistického antiklerikalismu.

Vydání Manifestu mu zajistilo dostatek peněz pro vedení slušného života a z pětníkových brožurek pro dělnickou třídu zbohatnul, aby zemřel jako bohatý Izraelita, jenž to nemyslel upřímně s postavením vykořisťovaných dělníků.

Vzpoura mezinárodního zločinu a zločinců proti Řádu, která trvá přes 200 let, vyplnila celé 20. století, vytvořila dezorganizovanou masu lidí, postrádající duchovní vůdce, morálně zchudlou a mravně narušenou bezbožectvím, izolovanou od jakýchkoliv vyšších duchovních ideálů a opírající se o konzumní způsob života. Dnešní politikové přinášejí jen sliby, nikoliv perspektivu, jsou to jen chodby a zatáčky ve starém bludišti. Bída ducha je v tom, že tak žalostně málo víme z historie, abychom pochopili, co se dnes doopravdy děje ve světě plném násilí, kdo za vším stojí a jaké jsou jejich cíle. Přitom manipulace s myšlením je úděsná, člověk pravdy se musí vzdát všech dobrodružství a dobrodruhů především v politice a nikdy se nevzdat víry v Boha, že není opuštěn a vydán na pospas ničemníkům, falešným mesiášům a farizeům, hlásající Boží Slovo zkráceně, neúplně.

Člověk musí mít opět smysl pro hodnotu lidského života od početí až po přirozenou smrt, bez této hodnoty ostatní hodnoty jsou znehodnoceny. Smysl poslání rodiny jako svazek muže a ženy je alfou a omegou života křesťanů, nikoliv zrovnoprávnění homosexuálních svazků proti přírodnímu zákonu. Tam, kde je potlačena svoboda svědomí, nemůže existovat demokracie, tam se navracíme k totalitě. Každá špatná vláda je výsledkem, že ji ovládají špatní lidé, tupci a lenoši, dědicové z komunismu. Národ klesá do bahna neřestí, když je ovládán hříchem.

Šťastný člověk, kdo věří v Boha, neboť víra mu dává sílu bojovat proti zlu, proti duchovní prázdnotě, nihilismu jako odpadní stoce marxismu. Dědicové komunismu potřebují špatné vlády, aby jim kvetla pšenice, nechtějí moudré lidi a prozíravé státníky. Proto v každé polistopadové vládě sedí politici s máslem na hlavě, jenom ne s čistým štítem, to proto, že je chtějí voliči, omezení na duchu. Proto za takové situace vždy jako národ klesáme ke dnu, kde je spousty bahna. Je třeba se navrátit k velikánům českého národa, k jejich myšlenkám na svobodu místo tupých televizních reklam, ovládaných mamonem.

Vládní koalice slaví ve sněmovně své úspěchy, prosadila změny ve zdravotnictví. A tak se ptám, zdali operace slepého střeva pro člověka, jenž si platí zdravotní pojištění, je v 21. století nadstandardem? Názory občanů koaliční politiky nezajímají, dialog se nepřipouští, reformy jsou špatné, když nejvíce postihnou nízkopříjmové občany a nadstandard bude plně hrazen pacientem. Poslanci si nemusí stěžovat, v rámci EU jsou slušně placeni z kapes daňových poplatníků, komunisti s jejich estébáckým převratem 17. listopadu 1989 mají se dodnes dobře, nakradené majetky nebyly jim zkonfiskovány, mnozí z nich pobírají nezasloužené tučné důchody a revize důchodů nebyly provedeny dnešními demokraty v rámci nové reformy ve zlodějském okrádání těch dole.

Stačilo mi prožít podstatnou část života v totalitě marxismu a jsem vyléčen z reforem v podání dnešních politiků, často pohrobků komunismu, kteří označují pokojné demonstranty za lůzu a právu na stávku chtějí dát jiné koleje. Tak se navracíme nazpět, v jiné dimenzi. Pokud občané vyklidí prostor pro PRAVDU, je to špatné, protože není podhoubí, ze kterého vyrůstá demokracie, právo a spravedlnost.

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí