Z časopisu Svědomí/Conscience 5/2011

17. listopad, a jak dále ?

MUDr. Jaroslav Lhotka

28. říjen 1918 je slavným dnem v historii národa, kdy jsme získali svobodu, vybojovanou na bojištích I. světové války. Tento svátek byl nosným pilířem naší státnosti. Z historie je známo, že v tento výroční den vzniku ČSR, vyšli 28. října 1939 studenti v Praze do ulic, s trikolórami na kabátech, aby také uctili naši státnost a dali tak okupantům najevo, že se národ nesmířil s rozpadem ČSR a s protektorátem Čechy a Morava. Příslušníci SS jednotek odpověděli na tuto pokojnou demonstraci střelbou do davu. Mnozí byli zraněni, mezi nimi student pátého ročníku všeobecného lékařství Jan Opletal. Byl ihned operován a po 14 dnech na následky zranění zemřel. Jeho pohřeb 15. listopadu 1939 se stal tichou demonstrací proti nacistické zvůli. Před právnickou fakultou u nábřeží Vltavy, odkud začal pohřební průvod s rakví Jana Opletala, zazněla česká národní hymna "Kde domov můj". To rozzuřilo nacisty k nepříčetnosti, na 200 německých policistů a příslušníků SS vtrhlo do budovy právnické fakulty a zatkli tam přítomné studenty. Příští den byli pozatýkáni funkcionáři studentských spolků a v časných ranních hodinách 17. listopadu 1939 obklíčily ozbrojené oddíly SS Hlávkovu kolej a z příkazu K. H. Franka zatčené studenty odvezli do Ruzyně, kde devět z nich zastřelili a přes tisíc dalších studentů odvlekli do koncentračního tábora Sachsenhausenu u Berlína. Ve stejnou dobu přepadli také koleje v Brně-Žabovřeskách, tzv. Kounicovy koleje. Z nich pak zřídili vězení a mučírny s největším nacistickým popravištěm na Moravě. Na 1300 lidských životů zde nalezlo smrt. Vysoké školy byly od tohoto dne nacisty zavřeny, až do konce II. světové války. Národ tak měl být zbaven své inteligence, svého práva na otčinu, vlast, rodnou půdu.

V Londýně za války, 17. listopadu 1941, pak proběhla manifestace solidarity s naším studentstvem a po skončení války byl Mezinárodním svazem studentstva 17. listopad 1939 prohlášen za Mezinárodní den studentstva. Opletal se tak stal součástí nové politiky, která náš národ dovedla k nové porobě, jež trvala přes 40 roků. Za komunistické totality byl zneužit k politické propagaci komunismu. Předsedou Mezinárodního svazu studentstva byl také bolševik Jiří Pelikán a Miroslav Štěpán, kteří udělovali vyznamenání zlatou medailí 17. listopadu 1939.  V r. 1976 ji obdržel Husák s Brežněvem. Nemohlo být většího zneuctění památky na Jana Opletala. Nakonec byl dekorován "kůl v plotě" Milouš Jakeš, generální tajemník KSČ. Mezi medailisty najdeme teroristu Jásira Arafata, vůdce AI fatáh, nebo zločince Fidela Castra.

17. listopad 1989 vešel do novodobé historie jako symbol Charty 77 pod V. Havlem, která také zneužila ideály svobody národům ke svým hamižným cílům pod sametovou revolucí. Místo aby se zametlo s komunisty jednou provždy, propagovalo se heslo sameťáků "Nejsme jako oni", ofouni pýchou mohli prasknout nad srdcem s vepsaným OF, které svítilo v noci na pražské obloze. Místo zákazu komunistické strany, došlo k jejímu zakonzervování v politice. Dokonce týdeník Český ráj v pátek 20. září 1991 zveřejnil článek předsedy ODS po jičínském kraji: Zakáže-li se komunistická strana, nikdy se nedovíme, kdy u nás komunismus skončil, Naopak, bude-li zde legální Komunistická strana Čech a Moravy, bude vždy přehled o tom, jak pokračuje postupný zánik jedné z posledních výsep staromódního stalinsko-brežněvovského komunismu. Ukážou nám to vždy spolehlivě volební výsledky. A o tento indikátor bychom se zákazem komunistické strany připravili.

Proti těmto demagogickým projevům ODS na Jičínsku. nikdy nevystoupil člen této jičínské ODS Jiří Liška. Až když se později stal senátorem a místopředsedou senátu za ODS, začal shánět politické body, aby měl politický kapitál a stal se z něho, dle komentátorky z ČT před senátorskými volbami 2010 "matador". To už bylo pozdě na zákaz něčeho, kterému dali polistopadoví demokraté zelenou. Církevní otcové, kdyby ihned v r. 1990 podali trestní oznámení na prokuraturu, že zlodějem majetků Církve je komunistická strana, stálo by to jen 500 Kčs kolek. Místo toho pan biskup Otčenášek řekl při nedělní bohoslužbě v r. 1990, aby se katolíci nepletli jim do tohoto sporu o ukradený majetek zloději, aby ho stát navrátil ve stejné hodnotě, jak byl zcizen po roce 1948. Stále zde schází míra jednoho metru spravedlnosti. A tak se slušní lidi pohybují v tomto Augiášově chlívu bez vize na šťastnou budoucnost, v čele státu vedeni lidmi, jimž se nedostává morální charakter pro čestnost a poctivost, hodný k následování českého národa.

Toť komunistický kapitalismus!

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí