Z časopisu Svědomí/Conscience 6/2011

Věčný odkaz rožmitálského kantora Jakuba Jana Ryby

MUDr. Jaroslav Lhotka

Léta Páně 1796, v městečku Rožmitále pod Třemšínem, o půlnoční vánoční mši, v místním kostele byla hlava na hlavě. Bylo to v Čase, kdy se noc oddělila od štědrovečerní hostiny, aby se převlékla do sváteční podoby v očekávání narození Spasitele světa. Regenschori Ryba dal taktovkou pokyn pro hudebníky a zpěváky na kůru, aby vytryskly chrámovým prostorem tóny předehry varhan a ostatních hudebních nástrojů, k nimž se přidal tenor, jenž zpíval jasně slova "Hej, mistře,  vstaň bystře".

Oné půlnoční vánoční mši vložil Ryba do úst svým zpěvákům touhu po klidu a míru všem lidem dobré vůle, po němž dychtíme. Hloubka lidskosti promlouvá k nám nadále, po staletí, duchem českého venkova, abychom prožili své představy o slavné cestě do Betléma tří mudrců, kterým ukázala cestu kometa na nebi.

Přes dva tisíce let je narození Krista krále základním stavebním kamenem pro lidstvo, aby žilo v naději na lepší časy. Bez Ježíše se život stává pustinou, bez vize člověka jako duchovní bytosti, stoupajícího po vertikále Kříže, symbolu křesťana.

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí