Z  časopisu Svědomí/Conscience 2/2011

Reformovanie

Vladimír Pavlík

Tak toto slovo, ktoré je uvedené v nadpise, je momentálne najpoužívanejším výrazom tých, ktorí ekonomicky a morálne zdevastovali Česko a Slovensko. Vedome a cieľavedome, v spolupráci s cudzou štátnou mocou. Nikdy by mi nebolo napadlo, koľko vlastizradcov a zapredancov sa nájde v týchto dvoch republikách, aká strašná je a musí byť ich nenávisť voči vlastným spoluobčanom - a to len preto, aby sa zvyšoval ich osobný blahobyt prameniaci z ich politických a hospodárskych funkcií. Samozrejme, na úkor či účet nás ostatných. Až teraz sa skutočne ukázalo, čoho všetkého je schopná arcizločinecká a arcizlodejská prednovembrová komunistická a eštebácka svoloč, ktorá sa po Novembri 1989 zásluhou disidentskej a chartistickej nomenklatúry mohla v mene ich tzv. slobody, demokracie a ľudských práv utrhnúť z reťaze. Práve teraz sa ukazuje amorálna zvrátenosť a zvrhlosť Václava Havla a všetkých tých prednovembrových a dobre platených valutových revolucionárov z jeho okruhu. Kde je ich varovný a zdvihnutý prst, kde sú rôzne vyhlásenia o porušovaní ľudských práv, o zločinoch proti ľudskosti cez ekonomiku, keď dokonca sociálne samovraždy tu táto vládnuca luza prezentuje ako súčasť ekonomických reforiem? Spomína si ešte, ako hanobil a dezinformoval ohľadom Petra Cibulku, že vydaním zoznamov konfidentov ŠtB v Necenzurovaných novinách si vraj niektorí takýto evidovaní ľudia siahli na život? Pričom nepredložil ani jeden hodnoverný dôkaz. Mimochodom, zaujímal sa niekedy Václav Havel a jemu podobná chartistická nomenklatúra o to, koľko nevinných ľudí dohnali k sociálnej samovražde od Novembra 1989 ním milovaní arcizločinci a arcizlodeji z KSČ a ŠtB? Práve tí, ktorých on tak rád poľudšťoval a v protiklade s tým nenávidel Petra Cibulku a Necenzurované noviny. Nuž, tie obete v Čechách a na Slovensku sa rátajú do tisícok. Sú to reálne obete, skutočná vizitka nielen týchto pretransformovaných komunistických a eštebáckych prisluhovačov, ktorí už majú sprivatizovanú aj vysokú politiku v oboch týchto štátoch. A čuduj sa svet, zrazu všetci títo polointelektuálni a amorálne zvrátení pajtáši z okruhu Václava Havla mlčia. Zbabelo a cieľavedome mlčia, lebo tie ich prednovembrové vízie a táraniny boli len hrou a fikciou. Oni v skutočnosti vždy nenávideli a stále nenávidia vlastný národ. Spomínate si ešte na ten ich ponovembrový blud "nie sme ako oni"?

Už niekoľko rokov o tom verejne píšem, že vysoká politika v týchto dvoch krajinách je najorganizovanejšou zločineckou a zlodejskou profesiou, dokonca dobre platenou z našich daní. Prečo doteraz nikto z týchto "reformátorov" nepredstúpi pred občanov a nepovie im, že tie stovky a stovky rozkradnutých miliárd majú tú istú hodnotu ako pôžičky zo Svetovej banky a MMF, cez ktoré oba tieto národy už stratili nielen ekonomickú ale aj štátotvárnu svojbytnosť. Prečo mlčí "trhový boľševik" Václav Klaus, jeden z tých, ktorého ja osobne považujem za jedného z hlavných vinníkov tohto stavu B týchto ekonomických zlodejstiev. Nech povyprávajú kadejakí podmostoví ekonomickí reformátori typu Kalouska a Mikloša či im je známe, prečo sa tak masívne začalo rozkrádať hneď od roku 1990 a následne s tým nastalo prudké zdražovanie?

Alebo pod tým mostom neštudovali niečo na tému "Sila ekonomiky v protiklade s množstvom financií ktoré sú v danom okamžiku v obehu"? Alebo, jednoduchšie povedané, niečo o peniazoch podložených silou ekonomiky? Prečo v tom období nedvíhali varovný prst židolichvári zo Svetovej banky a MMF? Prečo neprotestovali, keď po masívnom rozkrádaní, aby sa opätovne dostali do obehu peniaze uložené v bankách od prednovembrovej pracujúcej generácie sa masívne začalo zdražovať, aby v konečnom dôsledku doplatili na to tí najslabší a najbezbrannejší - dôchodcovia, či zdravotne postihnutí? Ja osobne tomu hovorím sofistikovaný či poľudštený fašizmus cez ekonomiku. Za éry hitlerovského fašizmu a nacizmu to bolo vcelku jednoduché - šup s takýmito neproduktívnymi a prestarnutými do plynovej komory. Po novembri 1989 títo tzv. reformátori už nepotrebujú plynové komory. Ani nepotrebujú masívne fyzické vraždenie. Veď také pomalé a dlhodobé duševné vraždenie cez ekonomiku a tzv. reformy či zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku už dostali honosný názov B ekonomické reformy. Nečudujme sa, že "dobrí" židolichvárski ujkovia zo Svetovej banky a MMF sa priam rozplývali od nadšenia. Veď dostať niečo do vlastníctva, čo tu vybudovali generácie pred nami, zotročiť český a slovenský národ, no neboli by tie židolichvárske šelmy nadmieru spokojné? Prečo by nemali velebiť Klausa, Kalouska, Mikloša, či im podobných kvázi ekonómov? Čo tak týmto trom ekonomickým nedoukom odporučiť, aby predali hlboko pod cenu svoje nemovitosti - a potom si ich za vysoké trhové ceny zobrali do prenájmu?

Vladimír Pavlík, signatár Charty 77

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí