Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2011

Z archívu Jiřího Wonky

Jiří Wonka

Letos v dubnu to již bylo neuvěřitelných 25 let, co Pavel Wonka se svým bratrem Jiřím vyhlásili kandidaturu nezávislého kandidáta doSněmovny lidu a národů.

Pavel žádal otisknout svůj program v Krkonošské pravdě. Tento program dostal do rukou zástupce šéfredaktora Jaroslav Volný, který jako první dal do pohybu tu mašinérii, která vedla k smrti Pavla Wonky. Cituji z jeho výpovědi na StB dne 19. 6. 1986: "Text programu jsem podrobně prostudoval a zjistil jsem, že se ve skutečnosti jedná o závadný text. V redakci jsem několikrát obdržel podobné závadné písemnosti, avšak bez uvedení odesílatele. Tato skutečnost se mi stala poprvé, kdy odesílatel, který se podepsal, hrubým způsobem napadal naše společenské a státní zřízení v souvislosti s průběhem voleb. Byl jsem již dříve upozorněn stranickými orgány našeho okresu na nepřátelskou činnost Pavla Wonky. Z předcházejícího upozornění a z obsahu dopisu usuzuji, že Pavel Wonka je skutečně osobou nepřátelsky zaměřenou proti našemu socialistickému a státnímu zřízení. K. volebnímu programu Pavla Wonky byl přiložen průvodní text, v němž požadoval, aby naše redakce tento volební program zveřejnila v našem deníku ve stejné formě, jako bylo provedeno zveřejnění programu kandidátů NF."

V Praze ve sněmovně hřímal předseda Alois Indra na adresu Pavla Wonky slovy: "Tady nemůže nikdo povstat jako deus ex machina!" Den po volbách,kdy jsme se museli skrývat, jsme byli zatčeni a po roce vazby odsouzeni. Taková zde byla proklamovaná svoboda slova.

Jiří Wonka

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí