Pro časopisu Svědomí/Conscience 6/2012

Něco o té mé knize

Bohumil Kobliha

Máte mojí kníhu?“ tázával se významně, s lehkou výčitkou v hlase a s důrazem na slově „kníhu“ soukromý docent Ing. Wanner studenta II. Vyšší průmyslové školy strojnické v Praze-Smíchov, když ten škobrtal u tabule nad příkladem. Profesor Wanner totiž učil mechaniku, pružnost a pevnost, tedy jedny z nejobávanějších předmětů jak na průmyslovkách, tak na stupni technických fakult. Dle Ing. Wagnera, vše důležité a účelné bylo vypsáno v jeho třech „kníhách“ na dané téma, s přehršlí praktických příkladů a výpočtů. Jako autor byl přesvědčen, že jeho dílo přivede studenty k náležitému osvícení.

Hořejší příklad a životní zkušenosti mne vedou k tomu, že i já se skláním nad klávesnicí počítače, abych vyzvedl jak je pro život důležité mít moji knihu, totiž „Konec věku příběhů“. Jeden profesorský přítel, filozof, se mne zeptal, proč jsem tu „kníhu“ vůbec napsal a zalamentoval zároveň, že se na mne vypraví religiózní fundamentalisté aby mně odkráglovali. Namítl jsem, že vůbec nejde o knihu náboženskou, ale o spis kritické etiky, a že jsem jí napsal, poněvadž mně je lidí a trpícího lidstva jako takového děsně líto. Že mnohý ani neuvažuje co je život, a nehledá proč to či ono troskotá. Zde tuším je namístě, abych odcitoval motto k prvnímu dílu knihy Vstupy, které zní:

„ Předznamenání: Peter Woit, kritik teoretických fyziků, užil pro svoji knihu vydanou v roce 2006 titul: „Not EVEN WRONG“. Překlad a vysvětlení: „To není už ani chybné/špatné“. Woit chtěl říci, že to (totiž v daném případě právě právě moderní fyzikální teorie strun) jsou nesmyslné pohádky.Titul používám proto, že cesta, kterou se nejen teoretičtí fyzici, ale celá naše civilizace drahnou dobu ubírá, už není ani chybná – je nesmyslná.“

Jeden z recenzentů mé knihy napsal, že vytvářím „jakéhosi Nadboha“. Ne. Mluvím o Stvořiteli, který je nezbytně stejný pro každého, včetně teoretických fyziků. Všímám si toho, jak všechna náboženství prezentují ty „své“ specifické bohy a že jsou ochotni pro ně jít i do válek, což je teď právě na tapetě. Nejvýstižnější recenzi zatím napsal  filozof PhDr. Josef Dolejší. Podtrhuje můj nástin života v řádu. Život totiž chápu jako zkoušku duše v obtížných podmínkách hmoty, a uvádím to jako základní postulát existence. Jako  další postulát zdůrazňuji Řád, ve kterém je vše stvořeno. K tomu se druží Autoregulace systému, která koriguje odchylky od cesty v řádu nápověďmi, poruchami stupňujícími se až k eliminaci, zničení či sebezničení. 

Moje kniha se v žádném případě neobrací proti těm, co se pokusili ukázat cestu dříve, ať už osobně či v učení a náboženstvích. Naopak, všímám si jejich bolesti, lítosti a proč se nepodařilo. Stipuluji, jak se vyrovnat s požadavky Řádu v „moderní“ situaci. Individuálně! To uvádím zejména ve čtvrtém díle knihy Aproximace. Věřím, že se přes všechny „konce světa“ (včetně toho dle Mayů – 21.12.2012) zachráníme!

 

Zásadním důvodem ale proč jsem sepsal hořejší řádky je, že očekávaná aktivita distribuce knihy se nedostavila. Převzal jsem tedy o prázdninách v Praze část nákladu, abych mohl posloužit zájemcům mimo vlast. Nominální cena pro ČR byla stanovena na Kč 247.00.

Objednávky na knihy pro ČR proto adresujte na PhDr. Rostislav Janošík Vydavatelství, Přetlucká 2330/31, 100 00 Praha 10. Objednávky na knihy mimo ČR na adresu Eur Ing Dr Bohumil Kobliha,  8 Egerton Gardens, London NW4 4BA, Great Britain; objednáte-li, prosím šeky vystavte ve vaší lokální měně, P&P hradím.

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha, Londýn, 2.11. 2012

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí