Z časopisu Svědomí/Conscience 1/2012

Zasaď strom

Irena Kopecká

„Zasaď do svého srdce strom a možná přilétne pták,“ říká čínské přísloví. Hluboce se skláním před moudrostí ukrytou do těchto slov. V pouti času jsme vyšli na novou pěšinu roku 2012. Kam nás povede, to nikdo neví, ale záleží jen na naší volbě, jestli půjdeme po ní, nebo odbočíme na nějakou vedlejší stezku. A opět jen na našem rozhodnutí bude záviset, jestli se vrátíme do okamžiku přítomnosti, který nás vede po pěšině nového roku cestou přímou, nebo se budeme prodírat mlázím strachu plni nejistoty.

Myslím si, že život je krásný a tajemný v každém okamžiku právě tím, že máme možnost volby. Můžeme své srdce naplnit strachem, bolestí, nebo láskou. První dvě možnosti bývají často snazší, ale jsou pro nás velmi nebezpečné. Když už tělo nemůže snést tíhu v duši, ozve se. Přijde nemoc, a ta je vždy varováním. Pro naše zdraví tedy uděláme nejlépe, naplníme-li naše srdce láskou ke všem, i k těm, kdo nám ublížili, jinak ublížíme sami sobě. Je třeba zasadit strom lásky a možná přiletí k nám pták štěstí.

Irena Kopecká

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí