Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2012

Pro život

Milan Křesadlo

Zkušenost registrovaná rozumem nás učí chovat se rozumně. Přesto vidíme, že libost často triumfuje nad rozumem. Kouříme, ač důsledky opakovaného krátkodobého požitku bývají terminální. Proto přišel zákon zákazu kouření všude tam, kde náruživost jednotlivce může ohrozit druhé.

Působí na nás jak problematické chtíče, tak důležité pudy, jako pud/instinkt sebezáchovy a ten nejsilnější pro zachování života – sex. Ve své přírodní podstatě je vznešený a přináší naplnění když slouží účelu. Všichni víme ale jak je zneužíván.

Reformátoři všech věků se snažili, aby se člověk vyvaroval nedobrého, aby mohl žit šťastně. V naší době ale poznáváme že celá škála „kazatelů“ vede společnost stranou, cestou zvrhlých učení a ideologií.

Frankfurtská škola „osvobození“, kterou založili Marcuse, Lukacs, Adorno, Horkheimer a Szasz kolem roku 1933, „vyzrála“ v poválečné Americe v sexuální výchovu a plánované rodičovství (Margaret Sanger). Prý aby se lidská mláďata naučila znát, jak je to se vznikem života, a aby „člověk šťastně žil“. Jako materialisté odbourali ale cit a všechna jemná přediva a tajemství rodící se lásky a sexuálního vztahu mezi chlapcem a dívkou. Předčasné „vědění“ udělalo mladé staré. Materialistům unikl proces prohlubování pozitivní role/vazby vášně sexu  mezi mužem a ženou pro život v lásce. Ani si to v mládí neuvědomujeme, ale život je neuvěřitelně dlouhý a krásný, není-li tragicky přerván! Proto je rodina tak důležitá. Pěstuje a působí dlouhodobě na růst všech jejích členů v harmonii!

Vztah seznamování, známosti, kamarádství, přátelství, vzájemného obdivu a poznávání se vytratil proto, že jsme (vlivem falešných učení) ztratili rozměr života a co život vlastně je. Všichni vidíme jak falešně působí feminismus, honby za kariérou, vidinou bohatství a lehkým životem vůbec.

Celý strhující a okouzlující vztah mezi mužem a ženou, a ženou a mužem(!) byl nahrazen často jen vzruchem sexu na jednu noc, někdy nabuzeným pouze alkoholem či drogou. Jde o vybičovávání smyslů sexu pro sex. Technologie přinesla škálu pomůcek proti početí a farmaceutický průmysl vyvinul pilulky proti otěhotnění před a po sexuální extasi bez odpovědnosti.

Přes to všechno – a po padesáti letech sexuální výchovy ve školách – dochází ve Velké Britanii ročně k 200 000 (ano k dvě stě tisícům) potratů! To čteme jako dvě stě tisíc nešťastně ukončených setkání mezi muži a ženami. 200 000 násilně ukončených vztahů mezi ženou a životem! Tragicky přetrženou životní událost, kdy žena je stvořitelkou. Nemluvě o její celoživotní duševní i tělesné jizvě a traumatu. S hrůzou se dovídáme o komerčně využitém „odpadu“, končícím v laboratořích kosmetického a farmaceutického průmyslu.

Jako vždy, nejsme-li uřiditelní doporučeními, vyučováním či náboženskými příkazy a zkušeností, musí přijít výchovný civilní zákon, tedy:

První zdravé početí nesmí končit umělým přerušením, potrat nesmí být pod nejvyššími tresty umožněn. V případě nezletilosti (či neschopnosti) rodičky musí péči o dítě přejmout rodina či stát. Samotný tento zákon nás naučí se rozmýšlet a povede k zodpovědnosti!

Milan Křesadlo, Londýn, 1. května 2012.

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí