Z časopisu Svědomí/Conscience 1/2012

Co scházelo v britském dokumentu o Chorvatsku z 2. světové války

MUDr. Jaroslav Lhotka

ČT2 odvysílala dne 23.1.2012 britský dokument o Chorvatsku, který záměrně vykreslil situaci za války jednostranně, jakoby za masové vraždy mohli jen ti zlí Ustašovci (zmíněný Dinko Šakič) a katolická církev na čele se záhřebským arcibiskupem Alojziem Stepinacem. Se stejným nadšením vraždili také Titovi komunističtí banditi a vraždění se u nich stupňovalo, čím více se blížil konec války v Chorvatsku a v ostatních částech bývalé Jugoslávie.

V roce 1945 Titovi partyzáni spáchali nejenom na vojácích nezávislého státu Chorvatsko, ale i na civilistech v korutanském Bleiburgu, masové vraždy, když oběti byli britskými vojáky odzbrojeni - prchali před komunisty, a byli vydáni na pospas krvelačným Titovým bandám. Současný počet obětí "bleiburského masakru" je na 200.000 ve společných hrobech. Byl to masakr, který zanechal v Evropě temné místo pro údajné spojenectví Západu se Stalinem a Titem za války. Zběsilý teror Tita vůči katolíkům probíhal po celé čtyřicátá léta minulého století. Chorvatští katoličtí knězi a laici byli zabíjeni po celém Chorvatsku ještě v roce 1947. Bylo odkryto do dnešního dne na 600 masových hrobů,jež pokračuje i na Slovinsku. Ti,kteří přežili, byli potom v pochodech smrti (jako za nacistů) hnáni dále do východních oblastí Jugoslávie.

V chorvatském poutním místě Marija Bistrica byl Janem Pavlem II. beatifikován dne 3.října 1998 arcibiskup,kardinál Stepinac, oběť komunistického pronásledování režimu Titových komunistů. Titovi banditi vraždili nejenom v Chorvatsku, ale i ve Slovinsku, Bosně, Hercegovině, dále dalmatské a istrijské Italy, Němce v Banátu. Tito dostal přezdívku "krvelačný pes" od svých soukmenovců, když se rozešel se Stalinem.

Kdo byl Josip Brož Tito? Neslovan, narodil se v Haliči židovským rodičům a jmenoval se původně Josef Walter Weiss. Do roku 1935 byl agentem sovětské tajné služby (pramen prof.dr.Josef Kalvoda). Do Jugoslávie byl implantován Moskvou k rozkladu království Jugoslávie (vzniklého po 1. sv. válce). Titova vláda byla ukázkovým případem sebranky internacionálních zabijáků ze všech částí Evropy podle marx-leninského učení. Generálním tajemníkem komunistické strany Jugoslávie byl Moses Pijade, neslovanského původu, odněkud ze Španělska, implantovaný Moskvou jako bývalý rudý republikán, ministrem zahraničí byl Kardelj, pravým jménem Kardaly nebo Kardayl a pocházel z Maďarska, stálým zástupcem v OSN byl Bebler a pocházel z Rakouska. Obávaným ministrem vnitra byl Rankovič, ve skutečnosti se jmenoval Rankau a pocházel z Rakouska. Ten byl klíčovou postavou komunistického teroru proti katolíkům v Chorvatsku, se svou tajnou policií, po válce zreorganizovanou a obávanou OZNA (Odjeljenje za záštitu národa), v jejímž čele stél až do roku 1966.

Dne 13.června 2010 byl blahoslaven papežem Benediktem XVI. Lojze Grozde, zavražděný komunistickými partyzány v roce 1943, protože u něho našli misál, od Kempenského Následování Krista a knížku Panna Maria Fatimská.

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí