Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2012

Střízlivý názor k současné situaci v českých zemích na počátku kritického roku 2012

František Truxa

Je nepochopitelné, jak si libují současní mocní s téměř půlmilionovými platy a jak drze nabádají tu 95 % většinu prostých lidí k dalšímu „utahování opasků".

Současnou informační záplavu lze libovolně zneužít. Žijeme si skutečně jako šlechtici - ale z doby pozemského života Ježíše Krista. Každý má nejméně troje nebo vícery šaty a ani bezdomovci nemají strach, že další den nebudou mít nic k jídlu. Ale málo se chce brát v úvahu, že žijeme v 21. století v technicky vyspělé společnosti a díky Bohu již 67 let v míru.

Podle ředitele České spořitelny Pavla Kysilky u nás došlo v 80. a 90. letech k hrozivé eskalaci sociálního státu a údajně v polosocialistické společnosti žijí dokonce i v USA.

Je neuvěřitelné, jak tito údajně věhlasní ekonomové opomíjejí globální hospodářský a morální propad v ČR v průběhu 22 let mafiánského kapitalismu, kdy přechod na tržní hospodářství nás přišel zhruba na 700 mld. Kč. I zdánlivě levicová vláda pod vedením ČSSD privatizovala naše banky tak úspěšně, že nám žádná nezůstala a třeba za 10 mld. prodaná banka přinesla cizím vlastníkům příští rok 7 mld. zisku. Státní majetek byl předurčen k beztrestnému rozkrádání a obohacování. U předlužených ČSA brali členové dozorčích rad statisícové odměny měsíčně a nadále platilo případné milionové odstupné. To tito „ekonomové" pomíjejí.

Korupce zcela paralyzovala i naše soudnictví, takže za 8 mld. nevrácené a trestuhodné nekryté půjčky údajně „polostátní" KB nejenže nebyl nikdo z managementu odsouzen s vymáháním náhrady škody ani po obnovovaném řízení, ale dokonce v úvodu byl tehdejší ředitel KB odměněn (asi za úspěšné rozkrádání) 1,5 milionovým zlatým padákem! Nebyl potrestán majitel privátní televize Nova za snahu okrást Američany, ale zcela soukromá televizní stanice, ze které neměl stát žádný zisk, se změnila na „polostátní" subjekt, který stál peníze občany. Protože údajně stát nebyl dobrý hospodář, tak se privatizovalo při neznalosti špinavých peněz pomocí zmanipulovaných fondů tak, že náhlý miliardář Kožený prodal celou naši námořní flotilu 14 lodí (tehdy druhou největší ze suchozemských států) a nejdražší večeří pro 3 lidi v Londýně – za 13 tisíc tehdejších liber - vstoupil tento „pirát z Prahy" ostudně do Guinessovy knihy rekordů.

V největší kapitalistické velmoci, v USA, pro stále větší zisky velkokapitálu měl každý několik úvěrových karet a hypotéky na stavbu ID se poskytovaly i nezaměstnaným s tím výsledkem, že při následné krizi přišlo několik milionů rodin o střechu nad hlavou! V této (dle ekonoma Kysilky) polosocialistické zemi nemá více než 44 milionů občanů sociální pojištění a tito občané jsou v případě nutnosti odkázání na charitu. Tam nás chtějí tito věhlasní ekonomové nasměrovat?

Vládám se podařilo navzdory mnoha opakovaným slibům o „neprodejnosti" určitých podniků relativně levně prodat větší část „rodinného stříbra". Někdejší předseda úřednické vlády a údajný finanční odborník ing. J. Tošovský připravil republiku o část nesmírně pracně získávaného zlatého pokladu - bez jakéhokoli informování veřejnosti a pochopitelně za nesmyslně nevýhodné ocenění. Takže dnes má ČR ve srovnání s ostatními státy naprosté minimum zlatých reserv. Můžeme jen vzpomínat na to, že po r. 1945 jsme měli ještě kolem 45 tun zlata. To nebyla jediná chyba věhlasného ekonoma.! Ale již před tím jsme museli platit spojencům zlatem za to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat.

Současná vláda „rozpočtové zodpovědnosti" vyplácí enormní odměny různým náměstkům a náměstkyním ministrů a veškerá trestní oznámení zametají podezřelí státní zástupci pod koberec. Ministr Vondra za přeplacené faktury minimálně o 300 milionů nehodlá odstoupit, zatímco v SRN odstoupí ministr jen při podezření, že pomohl příbuznému k nějaké zakázce!

Politicky dosazený ministr zemědělství Bendl provádí kontrolu u státního pivovaru Budvar, který minulý rok přinesl 200 milionů zisku, ale má minimální zájem o rozpadávající se prvovýrobu, kdy ztrácíme soběstačnost již i v nejzákladnějších komoditách. Na zcela nerentabilní pěstování vepřového a hovězího masa nedal zdaleka tolik, kolik přispěl ministr Vondra firmě Promopro. Skutečná náprava škod v tomto resortu bude následně velice drahá.

To vše vede v ČR k úniku 120 – 160 mld. zisku každoročně do ciziny. Dluh 1,5 bilionu po vítězství demokracie je naprosto katastrofální, dluhy lidí vedou k lichvářským postupům exekutorů.

Snad jako jeden z mála kladů lze současné vládě přiznat fakt, že odložila zamýšlený obrovský ekologický tunel.

Pro naprostou většinu občanů je způsob restitučního vyrovnání s církvemi nevysvětlený, nedůvěryhodný. Připomíná dlouholetý boj katolické církve o získání svatovítské katedrály budované po staletí na náklady všech občanů – i evangelíků a ateistů – vrcholící nesmyslným vstupným několika set Kč pro rodinu při dočasném vlastnictví katolickou církví, stejně jako tendence ke stěhování „kacířského" krále Jiřího z Poděbrad.

Tato vláda přišla k moci předvolebním mediálním podvodem a dnes má důvěru nepatrné části občanů. V žádném případě nemá mandát k dalšímu zadlužování všech občanů. Vláda musí řádně vybírat daně i od u nás enormně rozšířeného hazardu, zvýšit zatím minimální daně z majetku, zrušit zastropení odvodů pro zbohatlíky a prodloužit období kontroly privatizace minimálně o 10 let vzhledem k nepružnosti našich soudů. Nekale získaný majetek se musí vrátit státu.

Naše i pro světovou veřejnost nedůvěryhodná zkorumpovaná justice musí projít radikální očistou. Je ostudné, že stát se nedokázal včas ozvat o 12 mld. tunelovaných peněz zadržených ve Švýcarsku, ale musí platit miliony eur za zdlouhavé letité spory a často i protiprávní rozhodnutí! Podezřelé je rozhodnutí pražského městského soudu hájící nechvalně proslulého státního zástupce. Hanebné je rozhodnutí soudů o nedotknutelnosti příjmů soudců v situaci, kdy pro policisty a hasiče to asi neplatí.

Destrukce školství min. J. Dobešem za 90 mil. hraničí s trestní zodpovědností. Ale školné může pan ministr oprávněně vyžadovat od lékařů apod., kteří odešli do ciziny a vlasti již nic nevracejí.

Proti korupci musí nová vláda prosadit 3 základní předpoklady a to progresivní zdanění, povinné daňové přiznání pro úředníky, a omezení (vyloučení ze zakázek) podniků s neprůhledným vlastnictvím.

Náprava rozvrácené země bude obtížná a kontrolní mechanizmy zejména Policie ČR se musí posílit finančně i legislativně. Je třeba obnovit Finanční policii a zajistit nezávislost pro kontrolní práci státních zástupců, ale i zde pod kontrolou veřejnosti.

Až pak můžeme mít naději, že se vrátíme mezi civilizované státy, kam patříme. A musíme vědět, že tam kde kapitál zorganizoval šokovou terapii, tam došlo k hlubokému hospodářskému poklesu s následnou změnou politické orientace k levici anebo až k marxismu. Viz Jižní Amerika.

Velmi důležitá bude konečně aktivní účast občanů na naší současnosti. Je dobré vzpomenout na přísloví bratrského lužickosrbského národa: "Kto k njeskutkam mjelčí, skutkuje sobu". Volně – „Kdo je lhostejný ke zlému ve svém okolí, je spolupachatel."

František Truxa, Jablonec n.N. 22.2.2012

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí