Z časopisu Svědomí/Conscience 5-6/2012

Čechy a Slovensko 20 let po rozdělení

František Truxa

V současné bouřlivé politické atmosféře bylo potlačeno do pozadí kulaté výročí rozdělení bratrských národů Čechů a Slováků rovněž z politických důvodů. Zatímco v Čechách tehdy zvítězily pravicové strany v čele s premiérem V. Klausem, tak na Slovensku zvítězila konzervativní levice pod vedením V.Mečiara. Slovenští nacionalisté, kteří jediní měli požadavek samostatného státu, měli ale velice slabé zastoupení. Po osamostatnění ale jejich vedení náhle zbohatlo.

V čem pak byla příčina toho, že k rozchodu muselo dojít? V situaci, kdy si oba národy podle tehdejších průzkumů rozdělení nepřály? V počátcích převratu na Slovensku muselo negativně působit náhlé zrušení zbrojního průmyslu, který byl z dříve strategických důvodů soustředěn převážně tam. Protagonistou myšlenky zrušení všech vojenských paktů byl tehdejší prezident V. Havel, který nemohl mít na Slovensku příliš sympatií.

Přesto přijetí deklarace slov.svrchovanosti, kterou přijala většina poslanců Slovenské národní rady, překvapilo asi i samotné Slováky. České straně nezbývalo než žádosti vyhovět. A je slabou náplastí na ránu konstatování, že vztahy mezi našimi národy jsou daleko lepší než v r.1992. Ani to ale není zásluha politiků, ale prostých lidí obou národů. Pokud pro jinak vynikajícího státníka a politika - premiéra Fica to byl krok "sebeúcty národa, který projevil zodpovědnost za sebe", tak musí přijmout zodpovědnost i za negativa tohoto rozdělení. Ve slovenské politice zůstali již jen 2 lidé, kteří hlasovali pro ústavu a svrchovanost. A to je premiér Fico a prezident Gašparovič. Těch 24 statečných odpůrců bylo z části tvořeno poslanci maďarské menšiny, která slovenské svrchovanosti s možností nacionalismu nepřála.

Rozdělením ekonomiky těsně propojených států se zpřetrhaly optimální spoje, což přineslo hospodářský kolaps, který byl mírněn výprodejem národního majetku často zcela pod cenou. Na Slovensku to přineslo vyšší nezaměstnanost, nižší úroveň mezd, velkou chudobu části obyvatel až údajně i sebevraždy z nouze. Ale obrovská škoda vznikla ze ztráty mezinárodní prestiže. Československo bylo a je ve světě pojem. V problematických záležitostech (v Čechách. snahy o revisi 2. světové války, zrušení "Benešových dekretů" a dokonce odškodnění odsunutých). U Slováků expanze a nároky maďarské menšiny.

I po rozdělení zůstává plno problémů společných. Jestliže v zemědělské prvovýrobě klesla soběstačnost ve výrobě potravin na cca 60 %, s dovozem často nekvalitního levného odpadu a schodek agrárního obchodu dosáhl několik desítek miliard, tak na Slovensku je tato situace spíše ještě horští.

Ano, můžeme mít radost spolu s někdejším premiérem federál.vlády J.Stráským z toho, že v současnosti ekonomika na Slovensku roste v pohledních letech razantněji než u nás. Ale budoucnost je nejistá v obou zemích.

Zatímco slovanské země se rozdělují, tak Německo se sjednotilo. I když ne žádným příkladným způsobem v situaci destrukce hospodářství na území bývalé NDR, které vyústilo v přestěhování kolem 2 milionů mladých Němců za prací na Západ. Velké investice se dávaly často nehospodárně - jen do infrastruktury, ale jsou části měst i vesnic zcela vylidněné.

Ale SRN je spolkový stát, kde existují samostatné vlády, které spravují místní věci v rámci autonomie a lze říci, že třeba Bavorsko je "státem ve státě".

V totalitní ČSR byla hospodářská i životní úroveň Slováka zcela vyrovnána s českými zeměmi (často až nehospodárně), zatímco v germánském Vlámsku v Belgii je vyšší ekonomická úroveň než ve frankofonním Valonsku, ale přes občasné krise se nechtějí rozdělit. Značnou suverenitu má ve Španělsku Katalánsko i Baskicko. Národnostně pestrá Británie se také nerozpadá.

Při vzniku Československa přece nižší hospodářská stabilita i životní úroveň oproti Rakousku-Uhersku byla způsobena velkým průmyslem, ale rapidně omezeným územím. Drtivý byl pak rozsah pozdější hospodářské krise.

Naše rozdělení je i zradou společných ideálů. Jeden z největších Slováků M. R.Štefánik se hlásil jako Čechoslovák. Masaryk měl z poloviny slovenský původ a dával velké peníze i na Matici slovenskou (která přes kanadské klerofašistické emigranty později údajně pomáhala rozvratu. Slovensko bylo nacistickou hrozbou úplné maďarizace již v době války donuceno k tvorbě samostatného státu a kolaboraci s nacisty.

Ale svůj slovanský původ nezradil příslušník slovenské armády - hrdina kpt. Nálepka a další spolupracovníci s partyzány stejně jako účastníci Slovenského národního povstání. Jejich bojem se Slovensko přiřadilo k vítězným mocnostem a k původním ideálům společného státu.

Snažme se nadále udržet a rozšířit dobré společné soužití a snažme se prosadit finanční .spoluúčast - třeba sjednocením vlakové dopravy nebo při omezování počtu vyslanectví jejich společným využíváním vzájemně výhodným pro obě strany. Kapitál již dnes je vzájemně propojen a lze to nadále rozšiřovat.

A učit se vzájemně z chyb i úspěchů druhé strany. Zatím je vzorová spolupráce snad ve školství. Vytrvalí zastánci společného státu dvou autonomních republik věří, že dříve či později se opět spojíme při vědomí toho, že jsme malí, i když jsme spolu. Jednotlivě jsme velice oslabeni. Rozhodně ale není vhodná rezignace na současnost. S nepřízní musí každý bojovat podle svých sil. A nedobrého je kolem nás stále dost, A snažme se k nápravě vést naši mládež. To je budoucnost našich národů.

František Truxa, Jablonec n.N. 17.7.2012

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí