Z časopisu Svědomí/Conscience 1/2012

Naděje

Josef Veselý

Propast zoufalství
a mys dobré naděje
jsou v nás
i kolem nás
v častém příbuzenstvu

Uvadlá kytka ve váze
kvetoucí růže na zahrádce
Skalpel lékaře
úsměv uzdraveného
Popel zklamání
jiskra nové lásky

I kdyby tisíckrát
v krajině duše tvé
obloha zčernala
vytrvale vyhlížej
každý den
paprsky sluneční

Josef Veselý

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí