Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2013

Recept J. D. Sachse

Demokratický systém zdegeneroval neustále utužovaným propojením vlády s korporacemi a bankami a slouží pouze úzké vrstvě společnosti, soudí profesor ekonomie na Kolumbijské univerzitě Jeffrey D. Sachs ve své knize The Price of Civilization: Reawakening American Virtue and Prosperity (Civilizace není zadarmo. Jak obnovit americké ctnosti a prosperitu)

Jako hlavní příčinu krize Sachs identifikuje „politický systém v zajetí korporačních lobby a mediálních manipulátorů (spin doktorů)“, lékem musí být „návrat k étosu občanské a společenské odpovědnosti“. Bez toho se nemůže zotavit ani ekonomika.

Sachs doporučuje k ozdravění společnosti osm uvědomělostí a říká: Čím dřív je začneme pěstovat, tím větší naději máme, že se ještě podaří západní civilizaci zachránit před krachem.

  Uvědomělost sebe sama – osobní umírněnost tužeb a osvobození od hromadného konzumerismu.

  Uvědomělost práce – rovnováha práce a odpočinku.

  Uvědomělost vědění – kultivace vzdělanosti.

  Uvědomělost druhých – pěstování soucitu a spolupráce.

  Uvědomělost přírody – ochrana planetárních ekosystémů.

  Uvědomělost budoucnosti – odpovědnost za budoucí generace a úspory do budoucna.

  Uvědomělost politiky – kultivace politického zvažování a rozhodování a společných hodnot pro kolektivní akce prostřednictvím politických institucí.

  Uvědomělost světa – přijetí rozličnosti jako cesty k míru.

(dle recenze Benjamina Kurase)

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí