Z časopisu Svědomí/Conscience 6/2013

Vážené sestry a bratři,

přátelé a příznivci KDU-ČSL,

srdečně zdravím do svátečních dnů všechny lidi dobré vůle, s nimiž jsem se mohl setkávat ve dnech pracovních i ve chvílích duchovního soustředění, modlitby, laskavého slova i vzájemné podpory. Naše dobrá vůle, tedy ohleduplné dobročinní a přátelství, je tou nejlepší adventní branou do vánočního času. O tématu Vánoc přemýšlím každý rok a letos bych rád připomněl své vyznání zahrnuté i v knížce rozhovorů Krásný život pod psa:

O Vánocích se s lidmi děje něco zvláštního. Není to jen tím, že se láme noc a vrací slunce. Není to ani těšením se na štědrovečerního kapra a dárky pod stromečkem. Ale je to asi představa novorozeněte v mrazivé noci. Děcka narozeného chudé mamince v betlémském chlévě, človíčka zadýchávaného ovcemi a oslíkem. Je to možná to nepatrné teplo zvířecího dechu, které pomáhá udržet pň životě právě narozeného chudáka.

Takového něco vlastně nepatrného, ale hřejivého se o Vánocích děje i v srdcích lidí. Třeba cítíme odvahu té maminky přijmout dítě v bídě a ohrožení. Třeba cítíme její důvěru, že se věci dějí dobře a že se ani my nemusíme bát nejhoršího, přijmeme-li lásku, která všechny obdarovává. A třeba cítíme i sílu, s níž dítě přišlo ukázat, jak žít, aby měl život smysl. Jsou to třeba jen pocity a tušení, ale jako by nás to v té vánoční noci přitahovalo a poutalo k sobě..."

Milostiplný vánoční čas, který nás promění v lid plný očekávání a radosti, a požehnaný rok Vám vyprošuje

JUDr. Jiří Karas

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí