Z časopisu Svědomí/Conscience 6/2013

Libor Brom - nedožité devadesátiny

Prof. Dr. Ing. Libor Brom,
* 17. prosince 1923 - † 30. 8. 2006

Libor Brom pocházel z Ostravy, kde měl jeho otec měl na Frýdlantském mostě obchod s rádii a jízdními koly. Ve vlasti vystudoval Vysokou školu obchodní. Po Únoru jeho otec o ochod přišel, ale dožil se vysokého věku v Ostravici, obci v podhůří Beskyd. Libor uprchl do exilu, v USA studoval další obory, byl promován na doktora a záhy se stal univerzitním profesorem a mezi jeho studenty patřila i pozdější ministryně USA Condi Riceová. Na univerzitě v Denveru, stát Colorado, se ředitelem studií ruské oblasti. „Kolega“ exulant a profesor Josef Kalvoda o Liboru Bromovi napsal, že je „renesančním mužem", jehož osobnost „spojuje to nejlepší z kultur evropské a americké", a proto není divu, že patřil mezi nejlepší profesory denverské univerzity. L. Brom byl členem mnoha akademických spolků, americké republikánské strany a působil ve vedení Republikánského hnutí Československa, České světové unie a Komenského světové rady. Zapojil se do protikomunistického odboje v exilu: vystupoval v rozhlase, na konferencích, napsal nespočet článků v češtině i v angličtině. Byl stálým dopisovatelem týdeníku „Naše hlasy“ v Torontu a pak po jeho sloučení s časopisem „Vězeň" psal do nově vzniklého časopisu „Svědomí / Conscience“. Ve Svědomí / Conscience 11/2006 Dr. Ing. Bohumil Kobliha ocenil Libora Broma jako „učitele exilu“.

Jak nahlížel Libor Brom na odboj?

Náš první národní odboj proti císařství v první světové válce, skončil odstraněním císaře a dal vznik samostatné Československé republice.

Náš druhý národní odboj proti nacismu ve druhé světové válce, skončil odstraněním nacistů a dal naději na obnovu samostatné Československé republiky.

Náš třetí národní odboj proti komunismu ve třetí světové takzvané studené válce neskončil odstraněním komunistů a nedal naději na existenci samostatné Československé republiky. Započal už uprostřed druhé světové války odporem exulantů proti druhému československému prezidentu, který před válkou odstoupil ze svého úřadu a odejel z republiky, ale po nějaké době se prohlásil v Londýně znovu prezidentem, sestavil svou vládu a začal otevřeně kolaborovat s komunisty. Náš třetí národní odboj podle Libora Broma neskončil tím, že si komunismus stiskl si ruku s tak zvanými disidenty a začal předstírat demokracii a kapitalismus, tj. tahat od západu peníze, osvojovat si západní technologii a připravovat příští přepad západní civilizace. Jeho hlavní kolaborant, Sociální demokracie, rodná strana menševiků a bolševiků, dělá mezitím svou rozvratnou práci v Evropské unii a jinde po světě.

Náš třetí národní odboj podle Libora Broma neskončil. Ve světě bez „železné a bambusové opony" bojuje proti komunistům a kolaborantům všude a pranýřuje zejména ty, kteří pronikli do vedení Organizace spojených národů a NATO. Třetí národní odboj žije v práci čestných Čechů, kteří pranýřují postkomunistický podvod a věří, že Boží pravda nakonec zvítězí.

(rof)

Přehled článků Libora Broma zde...

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí