Z časopisu Svědomí/Conscience 4/2013

Ztracený směr

Bohumil Kobliha

Utajování patří k nástrojům řízení věcí veřejných vyšší mocí. Ač se našeho života bezprostředně týkají, je mnoho skutečností, které se nedovídáme.

Konspirace v boji o moc nového stylu můžeme vysledovat od založení první zednářské lože v Londýně roku 1717. Její sídlo je na londýnském Holbornu (čtvrt WC2) v robustním paláci na Great Queen Street dosud. Dle bystrého úsudku zvěčnělého Rudolfa Kopeckého, českého novináře který sám dosáhl zednářského stupně Kadoš, zednářství ztratilo význam. Pro mladší ročníky připomeňme, že stupeň Kadoš měl i náš druhý prezident E.Beneš.

Od roku 1954 zamýšlenou roli svobodných zednářů „v řízení světa“ převzala tzv. Bilderberg Group, kterou založil holandský princ Bernhard. Od doby jejího ustavení se přizvaní schází každoročně vždy na jiném místě. Její pro mnohé znepokojující činností – i když v Londýně je registrována jako charita čís. 272706 s názvem The Bilderberg Association – se zabývá například žurnalista Daniel Estulin v knize The True Story of The Bilderberg Group. Sleduje činnost grupy 17 let.

V letošní velmi napjaté hospodářské a politické situaci se Bilderbergové setkali v Anglii. Do luxusního Grove Hotel blíže Watfordu severně od Londýna se 6. 6. 2013 sjelo na sto čtyřicet „vládců vesmíru“, jak je někteří novináři nazývají. Dle The Sunday Times z 9.června 2013 a reportáže Olivera Thringa nebyl jimi vydán žádný pořad jednání, žádný zápis o tom co se probíralo a nebylo vydáno žádné prohlášení či memorandum. K čemu se tedy ti premiérové, a ministři financí sešli, když to nebylo žádné G8G20. Co tam dělali ti šéfové nadnárodních gigantů (multinationals), bankéři světa a tiskoví magnáti? Aby si postěžovali že situace je prekérní a zapili tím nejlepším co sklepy Hotelu Grove poskytovaly? Co tam u čerta přinesl Lord Peter Mandelson, blízký přítel a vyslanec lorda Jacoba Rothschilda?

Podle britského poslance Michaela Meachera MP to byl „antidemokratický cabal kapitánů západního tržního kapitalismu, kteří se sešli v soukromí k tomu jak si udržet svojí moc a vliv mimo dosah veřejného dohledu (pátravého pohledu)“. Česky řečeno chybí průhlednost.

Přesto – a právě proto že tuto průhlednost nejvíce sliboval – britský premiér David Cameron se ukázal na jednání jen krátce až poslední den zasedání.

Všímáme-li si toho co se světově děje, nemohlo tam nepadnout slovo „co s tou vleklou hospodářskou krizí a co s tou Sýrií a Iránem uděláme“.

Vzhledem k předvolebním slibům prezidenta Obamy mu jistě prostřednictvím účastníka setkání v Hotelu Grove a stále hrajícího Henry Kissingera bylo připomenuto co má dělat, a že to musí udělat rychle.

Nemohli jsme tedy v zápětí nečíst v deníku Metro z 11.6.2013: „Obama je připraven ozbrojit syrské rebely.“ Dodá také čerstvé rebely, jejich poradce a soukromé bezpečnostní kontraktory za $1000 za den? Inu – uhlídáme ihned!

V úterý 11. června při návratu autobusem z Kensingtonu jsem si vytrpěl zdržení vyvolané stovkami členů anti-teroristické policie v plné výzbroji proti demonstrantům, kteří se chystali vyjádřit svojí nevoli s nestydatou „rybářovou ženou“ nesnesitelného kapitalismu, a s dalším zasedáním G8 v týdnu od 17.6.2013 v Severním Irsku…

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha, Londýn, 156. 2013

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí