Z časopisu Svědomí/Conscience 6/2013

Čistá panna porodila

Bohumil Kobliha

Voláme po záchraně. Významný československý publicista Dr. Lhotka píše, že potřebujeme svaté, podobně jako zvěčnělý exulant Dr. Ladislav Radimský, autor knihy "Rub a líc našeho národního programu v atomovém věku". Ten žádal od politiků kázeň a naprostou nezkorumpovatelnost, chování jako u mnichů. Sháníme se po obrodě tam kde není možné aby přišla. Do dnešního systému vlády je politickými stranami zašifrována nemravnost manipulace.

Co děláme se shnilým jablkem? Vyhodíme na kompost, do hnoje. Systém je prohnilý! My místo toho do omrzení diktujeme co musíme udělat a bičujeme se hlava nehlava když to ono se jaksi nedostavuje. Ovšem za stavu manipulativní demokracie se dostavit nemůže.

Opakujeme příběhy od Mrtvého moře a šroubujeme je po dva tisíce let v saltech mortale do nových kabátů. Tam, kde jejich panny nebyly ctěny a dcery opily otce, aby je oplodnil, nemůžeme najít cestu. Egyptská Isis si vzala svého bratra za manžela. Jaké vzory!?! Incest degeneruje.

Narostly nešvary, nenasytnost, chrapounství, chlípnost, nahatost, nestydatost a vybičovávání smyslů. Padl velký Egypt. Padl v orgiích světovládný Řím.

Dnes je bujení neřestí podporováno lumpen kapitalismem pod heslem: "sex prodává" {sex selíš). Sex se prodává! Ideál ženství byl deformován marxistickým socialismem stejně jako kapitalistickými vydřiduchy, jen proto, aby dívky a ženy mohly být lépe vykořisťovány. „Osvobodili" ženu jen k jejímu zneužití. Občanskou „rovnost" použili k rozbití přirozenosti, pravého poslání ženy a rodiny. Rodina je tam, kde se rodí!

Reformátoři Frankfurtské školy vystavili vrozenou něhu nebezpečí v uniformách, naroubovávají na ní riziko a siláckou bezcitnost. Hazardovat se životem se nikdy nemělo, a nemá být ženským povoláním ani ideálem. Žena je stvořena život ochraňovat, ne s ním žonglovat, zabíjet a dokonce mnohdy ve vlastním těle.

Žena má vznešené a posvátné poslání prodlužovat a udržovat existenci vůbec. Voláme po záchraně, ale ta je na dosah ruky, ta je v nás! Je v ženě - panně.

V nejstarších pohádkách a bájích má žena, a zejména osoba panny zvláštní místo. Panny vykupují města a království svojí obětí drakům, princové a dobří chasníci je ale zachraňují. Odměnou bývá půl království a ruka královské dcery.

Panenství je zázračným darem, kněžky starých náboženství musely být nezkaženými pannami. Dědictví udržovatelek ohňů převzaly křesťanské jeptišky, ony byly a jsou vzory dobroty a ničím nezatížené služby druhým. Obvazovaly rány a zázračně hojily i svými ostatky po smrti. Vzpomeňme na zázraky blahoslavené Anežky české.

Proč asi "drakové" po čistých pannách tolik lačnili a lační? Proč muslimové ve svém ráji mají hůrí a peří, kterým denně dorůstají panenské blány?

Je-li někdo celý muž, ví.

Dar panenství zušlechťuje a je na celý život. Vyvolává mužovu něhu, porozumění a laskavost a stimuluje věrnost. Rytíři se vždy kořili pannám a v pokleku se stávali jejich favority. Dokonalý muž respektuje pannu a její přání: "Víš to je pro život"... pro celý život. Panna může láskou dosáhnout mužovy zdrženlivosti. Věřím, že dívky samy pro sebe duševně a duchovně ztrácí (a ztrácí pro život!), zbaví-li se svého panenství lehkomyslně. Naopak dar panenství pro manžela posiluje vzájemný vztah, a povyšuje na věčnost.

Mluvíme o biblické Panně Marii jako o svaté, a není to nadarmo. V podstatě každá dívka, která si udrží panenství pro manželství je svatá. Dává posvěcenou lásku svému choti a dětem.

Moje matka mi kdysi v intimní rodinné chvilce řekla, že jsem plodem svatební noci. Sdělení mne hluboce a něhou pozitivně dojalo, a vnitřně vždy posilovalo a posiluje. Jsem na skutečnost hrdý. Věřím, že prvorození z panenství mají větší dar zdraví a síly i svého poslání.

Je podivuhodné, že v Americe, silně zdegenerované infiltrovanými idejemi Frankfurtské školy, Hollywoodem a vlivem produkce pornografů, vzniklo v r. 1992 hnutí Stříbrných prstenů. Ty si dávají dobrovolně dívky i chlapci. Stříbrným prstenem na ruce se zavazují uchovat své panenství až do manželství. Mladí totiž pozorují život a jeho úskalí velmi přísně, vidí proč troskotají vztahy a celé rodiny. To je vedlo ke Stříbrným prstenům.

Čistá panna není tedy nějakým nedostižným náboženským ideálem jen pro ideál samotný. Má nejen duševní a duchovní smysl, ale evidentně dnes dokonce svůj smysl praktický. Je to jediná stoprocentní ochrana před smrtelnými pohlavními chorobami.

Nejen že panenství samo je nekonečně krásné jako jarní teplé rozednívání. Prodlužuje mládí k rozhodnému kroku pro celý život. Jsem přesvědčen, že kdyby se přímo z panen v manželství rodili prvorození, ozdravila by se rázem celá společnost.

Vznešený ideál „Čistá Panna porodila..." měl být, a v podstatě je spasením, potenciálním vykoupením světa. Svět ale dosud nepochopil, dokonce odstoupil, zavrhnul, a záchranu hledá jinde.

Křesťanství mluví o Panně Marii jako o královně panen, nestačí to? Nezlehčujme dar stvoření!

Strofa „Čistá panna porodila..." nese pro naší dobu a budoucno poselství záchrany daleko širší a hlubší než můžeme racionálně zvážit. Proč „čistá"? Aby život pokračoval nezatížený špinavostmi světa!

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha, Londýn

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí