Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2013

Věstonice a naši nepřátelé

Milan Křesadlo

V záplavě událostí člověku ledacos uteče. Tak teprve dvoustránková ilustrovaná informace výtisku britského deníku The Guardian ze soboty 16.2.2013 nás upozornila na to co bychom si neměli nechat ujít. Bylo to o exposici, kterou otevřeli v British museum (dále jen BM) 7.února 2013, a pro kterou BM použilo název Umění doby ledové: příchod moderního myšlení (Ice Age Art: arrival of the modern mind).

Až i světový The Sunday Times následující týden odborným pohledem uměnovědce Waldemara Januszczaka zajásal na šesti stranách jejich Magazinu v traktátu The Origin of everything (Počátek všeho), probudilo nás to z hibernace letošní prodloužené zimy a ledového jara k akci.

Obuti a oblečeni jak na Sněžku jsme vyrazili do muzea. Leč ouha, vzhledem k zájmu jsme museli ve frontě zajistit lístky až na příští týden a na přesnou hodinu. Nicméně, to příliš nevadilo poněvadž jsme v chodbách BM narazili na Asýrii. Vzhledem událostem v té oblasti a současným dějům v Sýrii jsme se vzdělali o dávné civilizaci, o asyrských agresích, válkách a vládcích.

Když jsme tedy včera konečně na lístky byli vpuštěni do prostor toužené expozice, promluvily na nás dle názoru uměnovědců (a jak v názvu výstavy) naše začátky artefakty, kresbami zvířat a dávnými soškami žen-matek.

Moderní mozkové závity v našich lebkách se prohřály skutečností. Co se to na našem území událo před třiceti tisíci lety před Kristem! Jenom našem? Jistě ne, ale exponáty z naší Moravy v bezpečnostních vitrínách a profesionální prezentaci BM převládaly! Bylo jich dobře přes polovinu a strhávaly na sebe pozornost.

Jak to, že nejsme právem a více hrdí na to co se u nás urodilo! Čeho jsou ty první sošky a jiné umělecké výtvory dokladem? Náš příbuzný předchůdce začal uvažovat o kráse a plodnosti (viz Věstonická Venuše). Uctíval mateřství a to je láska, klid, pohoda a růst!

Krása není ve válečnictví, v ničení a láska není v bombastické oslavě krutých vládců, jak všude na modernějších dějinách a exponátech (viz ta Asýrie) můžeme sledovat. Dle tisíců zlomků keramických sošek z moravských nalezišť uměnovědci soudí, že tam prakticky byla první umělecká akademie. Na mne jako člověka technicky vzdělaného zapůsobila technologická podstata. Při vypalování hlíny sošky praskaly. Postupně první technologové přišli na to, že jejich výtvory se musí nejprve pořádně vysušit a pak teprve že je mohou vypalovat, jinak unikající pára produkty roztrhá a zničí!!!

Znám pozdější historii naší průmyslové výroby a naše prvenství v mnohém. Můj pracovitý praděd mistr slévačský Jan Křesadlo založil slévárnu šedé litiny ve Slaném. Do nedávna na Slánském hřbitově vroubil rodinný hrob unikátní slévaný(!) řetěz. Proto mne udivuje, že si necháme líbit aby nás cizáčtí autoři  dokonce v českých mediích podceňovali. Je mi k smíchu když slyším že někdo dokonce vymýšlí že náš národ by se měl rozpustit a rozdělit mezi schopnější! Herršvec ten chytrák to musí být ale genius!

Nemůže mi nebýt spíše líto těch všech co nám spílají, nás bagatelizují a chtěli by nám panovat! Historie, kterou předělávají a snaží se předělat, má platnost toho co hnědne na hnoji, jako ten jejich fašismus. Nás Čechy nezničili a nezničí…

Milan Křesadlo, Londýn, 26. března 2013

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí