Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2013

Poloviční pravda může být celá lež

P. Nečas 21.2.2013 promluvil před bavorským zemským sněmem v Mnichově, a citoval z Česko-německé deklarace z 21.1.1997: „Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny." To ovšem je jen půl pravdy a nevím, proč se ani panu premiérovi ani médiím nehodila pravda celá. V Českoněmecké deklaraci totiž stojí i plnohodnotná omluva německé strany za historický vývoj vedoucí k Mnichovu, k rozbití Československa a k válce, a omluva za všechny zločiny na českém lidu. „Německá strana je si rovněž vědoma, že nacionálně socialistická politika násilí vůči českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení." Proč pan premiér a oficiální média tuto rovnocennou část Deklarace zamlčují?

Z článku, který zaslala PhDr. Stanislava Kučerová, Brno

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí