Z časopisu Svědomí/Conscience 1/2013

Úvaha k českým statistikám

František Truxa

Je zajímavé co vše se sleduje v souvislosti s Čechy. Ale nejvíce po marketinkové stránce. Co a kde kupují, jak se pojišťují, kam nejvíce cestují atd. Statistika i odhalí, že každý 10. sňatek u nás je s cizincem.

To vše navíc při odmítání vlastenectví a snaze o přepisování historie. Kosmopolitní kníže Schwarzenberg, který náš národ zostudil uznáním mafiánského Kosova místo české národnosti uvádí, že je "Bőhmish" a Evropan. Odsun našich Němců mění na vyhnání.

Česky psaný německý tisk vyzdvihuje někdejší Rakousko-Uhersko s vychvalováním jejich údajných předností. Neuvádí, že v tehdejším pohraničí mohli Češi dělat jen podruhy nebo služky. Církev vynáší blahoslaveného Karla Habsburského s jeho snahou o mír. To ale v době, kdy Rakousko-Uhersko bylo před kapitulací a navíc mu byl zakázán vstup i do Rakouska. Český národ má na tento rod trvalou vzpomínku, pomníky padlých na každé vesnici nebo osadě. Světová veřejnost poznala humanitu katolických generálů z dobových snímků pověšených srbských žen, za což bohužel nebyl nikdo z nich odsouzen jako válečný zločinec.

Ale je ostudné, že dnešní škola nevychovává národnostně uvědomělou mládež a tak nám patří v tomto směru poslední ostudná příčka v Evropě. Za prezidenta republiky se kdysi odvážil kandidovat stranický kaskadér a hanobitel národa. P.Pithart, který stvořil spolu s dalšími 2 autory hanopis na náš národ - tento úřad nesměl znesvětit. Nepřekvapí pak, že i současný kandidát na prezidenta republiky Přemysl Sobotka v barvách ODS dokázal kdysi hanobit našich 360 tis. obětí nacistické persekuce výroky, že jsme za svoji svobodu nikdy nebojovali a že jsme ji vždy dostali darem bez vlastních zásluh.

Mládež je pak málo aktivní v odporu k protilidové vládě, ani středoškoláci většinou nevědí nic o sousedním slovanském národě luž. Srbů, se kterými jsme žili dříve více než 300 let společně, ale podléhá "blbé náladě" a nechá se zneužít k nesmyslnému opožděnému boji proti komunistům u nás.

Tato mladá generace musí více intensivní práce věnovat studiu, protože ve vzdělání jsme v posledních letech rapidně poklesli. Pokud ale chce mládež hledat vzor v cizině tak ve skandinávských zemích, kde se na vzdělání věnuje 3x tolik peněz a z větší části zachováním sociálního státu mají nízkou nezaměstnanost, minimální kriminalitu a celkově i vyšší životní úroveň. Ale vše je podloženo prací - po vyučování ještě většinou chodí na další doučování.

Z té nemístně vyzdvihované ciziny i u nás zdomácněl styl singl - tedy být bez dětí jen se schopností se stěhovat za příležitostnou prací. Je zlé, že většina dětí se rodí mimo manželství a často přetížení nebo osamělí rodiče nemají na děti čas. Je pak zdrcující, že nás stát má smutné prvenství v dětských sebevraždách v rámci EU.

Ta manželství s cizinci jsou velice řídce šťastná. Zejména soužití s muslimy nebo černochy vedou po krátkém pobytu v nepřátelském a pro ženy diskriminačním prostředí k rychlému vystřízlivění a překotnému útěku s dětmi, které se musí vyrovnat s odlišným vzhledem i mentalitou. To že ženy obtížněji hledají partnery u nás je často způsobeno bezohledným majetkovým vyrovnáním v příp. rozvodů. Takováto emancipace je velmi draze zaplacena.

Je nutné trvat na objektivitě veřejných medií - to je zejména ČT1-2, které někdy uváděla nepravdivé a protičeské pořady zostouzející náš národ a tisk musí. být zdaněn s ohledem na rozsah uveřejněných reklam. I školství musí být vedeno ke snížení experimentů a spíše po vzoru Francie a z hlediska národnost. uvědomění V USA. Zdaněni by měli být příslušníci singls žijící bez dětí od 30 do 60 let s převodem získaných prostředků pro rodiny s dětmi. Jen tak předejdeme zániku euroatlantické civilizace.

Náš národ se nemusí stydět za svoji historii a projevovat vlastenectví jen při vítězných sportovních utkáních. Současná hosp. situace není příznivá téměř v celém světě, ale vždy je nutné se snažit o zlepšení a doufat v lepší budoucnost.

František Truxa, Jablonec n.N. 30.12.2013

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí