Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2013

Podněty pro zastupitele a státní orgány k nápravě současného krizového stavu

František Truxa

Máme pravdivé informace ze zbytkového českého tisku, který má ale velmi omezený rozsah; přes snahu moderátora Moravce na ČT 1 a ČT 24 se jen ojediněle poukazuje na nepravosti. Většinový tisk je v cizím vlastnictví, někdy se zaměřuje na nepodstatné věci a také viditelně zkresluje skutečnosti - to zejména při informacích ze zahraničí a z válečných ohnisek (Libye, Bělorusko, Ukrajina, Sýrie a pod.). Lokajský tisk přebírá trapné vychloubání ministra financí Kalouska o údajně minimálních úrocích nových půjček a nekomentuje, že roste dluh (cca 1,6 bil. Kč), který občané neudělali a který často vznikl podvodem několika tunelářů při mystifikaci medií.

Přitom se stále táhne např. podvod století, kdy soukromá Komerční banka byla představována jako firma polostátní a za neuvěřitelně neprofesionálního počínání jejího devítičlenného manažmentu v letech 1997-1999 pod patronací J. Kaplanové banka půjčila rakousko-izraelskému podvodníkovi Baraku Alonovi 8 miliard Kč bez naděje na zaplacení. Jeho firmě nešlo zabavit ani rakouským soudem přiznanou náhradu pro KB ve výši 216 mil. Kč, úhrada za podvodnou fir. BCA Trading byla přesunuta na ČR a tedy všechny naše občany. Vyšetřování B. Alona bylo u nás pozastaveno a postoupeno do Rakouska, a vedení bylo naší justicí 3 x osvobozeno (stát. zástupce se opět odvolal). Je nutné s právníky konzultovat, jak může stát získat nějaké miliardy zpět, když tento údajně polostátní subjekt každoročně dosahuje miliardových zisků!

Poslanec D. Rath je téměř rok vyšetřován pro údajný úplatek 7 mil.Kč. Je nutné stejně nekompromisně soudit a požadovat náhradu od exministrů obrany a jejich úředníků (nejen od Parkánové) za miliardové ztráty při pořizování nadhodnocených obrněných transportérů a jen částečně funkčních letounů CASA a další nefunkční a nebo nadbytečné vojenské techniky! Veřejnost musí sledovat i zjevně záměrno kriminalizaci klíčového svědka K. Daňhela – byl obviněn za údajné znásilnění nezletilé, přitom tato dívka později jasně prohlásila, že si obvinění vymyslela a i její matka přiznává nátlak policie na ně v tomto směru.

Ze zodpovědnosti nesmí uniknout exministr Vondry za „dar“ pro firmu Promopro, když mu je prokazováno zavinění – úředníci později přiznali jeho nátlak na kladné vyřízení zakázky pro zajištění našeho předsednictví v EU při zjevném nadhodnocení ceny.

Se státními zástupci je třeba projednat možnost postihu pro předsedy a členy dozorčích rad státních a polostátních podniků již delší čas krachujících (ČSA a pod.), včetně vrácení alespoň části stotisícových odměn.

V současném chronickém nedostatku financí na nejdůležitější potřeby společnosti a státu musí veřejnost žádat informace o postupu našich orgánů při návratu 15 miliard Kč zadržených švýcarskou justicí při pokusu o jejich zcizení v kauze naší Mostecké uhelné.

Veřejnost musí požadovat tvrdý postih (i finanční) všech zodpovědných činovníků na všech stupních - tedy i členů vlády! Spravedlivý zásah musí být převeden nejen proti činiteli strany ČSSD, ale jakékoli jiné strany. Slovní přísliby ze všech stran se musí již konečně realizovat!

Je nezbytně nutné uzákonit zvýšení poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu (při denním úbytku kolem 12 ha podhodnocené a pro budoucnost nenahraditelné půdy) a v souvislosti s tím následně rapidně zdanit solární panely na orné půdě! Získané prostředky v čase dotací do zemědělství použít na dlouhodobě podfinancovanou zemědělskou prvovýrobu - zejména podporu živočišné výroby.

Vhodné je i podpořit drahou energií omezenou průmyslovou výrobu! Ve stavebnictví zvýhodnit přeměnu nefunkčních prázdných budov (kasáren, úřadů, bývalých zdravotních zařízení nebo průmyslových závodů) na současně nedostatkové – se sociálními byty, jesle a školky a pod.

V souvislosti s žalobou na exprezidenta Klause z velezrady je nutné rozšířit žalobu na premiéra Nečase, který svým podpisem stvrdil plnou zodpovědnost vlády. Je nutno brát v úvahu i zodpovědnost za neoprávněně vydaný majetek církvím – v případě žalob – i za neúměrné ocenění zemědělských a lesních pozemků. Žalobu na premiéra by hromadně měli podat poškození občané, kteří mohli již dostat odškodnění a místo toho by stát měl vyplácet ušlou mzdu pro tyto velkopodvodníky.

Z veřejných prostředků by neměly být podporovány soukromé vysoké školy. Desítky milionů šly na příspěvek na bydlení pro studenty těchto škol - pokud rodiče mají 10 až 60 tisíc za semestr svého děcka, tak mají i na jejich ubytování. Útlocitné celebrity by měli zvážit podporu dětí v enormní populaci Afriky a nebo Indie, zatímco u nás je vypočteno, kdy teoreticky může zemřít poslední Čech. Angažováním doma by si zasloužili popularitu na veřejnosti.

František Truxa, Jablonec n.N. 7.3.2013

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí