Z časopisu Svědomí/Conscience 1/2014

Karel Kryl 
(* 
12. dubna 1944Kroměříž – † 3. března 1994Mnichov)

Nechceme být jako oni.

Ano, byla to právě tato věta, která rozhodla – a obávám se, že definitivně – o tom, že se bolševik přestrojil, odhodil balast partajních znaků, zapojil se do budování kapitalismu a vládne společnosti dál. Jako ostatně každá mafie - bez výjimky. Ó, jak tragicky se mýlí ti, kdo se obávají zmrtvýchvstání bolševika s hvězdou na čepici! Bolševik už dávno nelpí na partajní knížce. Povětšinou nejenže není ve své rodné straně: nebude dokonce tuto stranu ani volit! Pravý bolševik sedí dnes ve správní radě nebo na jiné klíčové pozici. A nesedí-li přímo ve vládě nebo v parlamentu, je nepochybně zaměstnán uplácením poslanců. Mzda za neodhlasování zákonů, potřebných k vyčištění Augiášových chlévů: vždyť právě v kalné vodě se dravcům nejlépe loví. Koneckonců, co se může stát.

(Karel Kryl, Země Závist, 1992)

Ještě jsem ve studiu Netopýr, po čtyřikrát za večer zbaven slova - a to vždy ve chvíli, kdy mělo jít o podstatné. Obratný moderátor dbal věru pečlivě o to, aby vše proběhlo hladce; měl mě varovat výběr hostí i pečlivě zvolené téma. Zklamal jsem, zapomenuv zdůraznit podstatné v životě v zahraničí: že totiž povětšinou ne za lepším - ale z důvodů politických, pro útlak, vyhrožování, životní nebo profesionální ohrožení odešli mnozí ze země. Že mnozí vyštváni, leckteří vyobcováni.

Zklamal jsem, neřka to, co bylo důležité: že setrvává respekt k vrchnosti, ke staré, k staronové i té právě vzniklé. Uchlácholen, ukolébán k nepozornosti, k toleranci zjednodušení problému, k nevyslovení podstatného.

(Karel Kryl, Podotčeno..., leden 1993)

Související text:
Rozhovor s Karlem Krylem

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí