Z časopisu Svědomí/Conscience 6/2014

Modlitba za Československo

Karel Čapek

Velký Bože, který jsi stvořil naši krásnou zemi, Ty vidíš nyní naše utrpení a náš žal. Nemusíme Ti svěřovat co cítíme a jak hluboko skláníme své hlasy... ó Bože! Jsme si jisti, že nikdy ve své historii jsme nebyli na straně bezpráví a nikdy nebudeme. Jsme si jisti, že na naši straně je víc slibné budoucnosti, která přinese ovoce, než na straně násilí a dočasné moci. Nemáme se čeho obávat od vývoje světa - naopak: ani nejbrutálnější moc nemůže zardousit touhu po svobodě, míru a rovnosti mezi lidmi i národy. Věříme, že našim úkolem ve světě je učinit náš národ schopným pro budoucnost, která bude lepší než nynější temná stránka dějin Evropy.

Ó Bože, nechceme pomstu, ale dej nám víru, že naše naděje není marná. V této těžké hodině není místa pro zoufání; co potřebujeme je víra, naděje a vzájemná láska, která nás učiní tisíckrát silnějšími.

Žádný národ není malý, když si zachová víru v Tebe a v budoucnost...

Amen...

Karel Čapek

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí