Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2014

Dobrá lakota?

Bohumil Kobliha

Loňského roku proběhl v kinech americký film Greed is good (Lakota je dobrá, greed=rovněž chtivost, chamtivost, nesrstnost, chrapounství) se super hvězdou Michaelem Douglasem. Při letošním velkopátečním kázání hovořil papež Francis proti lakotě a touze po penězích. Samozřejmě lakota atd. nejen že nemůže být dobrá, naopak je kořenem zla v našem lidském údělu, totiž zkoušce duše v obtížných podmínkách hmoty. Doslova ji přetěžuje. Prastaré lidské nectnosti nepřinášejí jen potíže, obtíže, nepříjemnosti ale nakonec bídu všem. Vždyť co plyne z odírání, šizení, kradení, a z čeho pramení války? Nejsou to krystalické výsledky lakoty a touhy mít víc na úkor druhých, co nás všechny sužuje a ničí včetně vlastníků peněz? Zpřevracel snad Ježíš v Jeruzalémském chrámě, stoly penězoměnců z nepřejícnosti či nějaké touhy po výtržnictví?

Připomeňme si pád wallstreetské bursy v roce 1929. Bankéři ztráceli vše a spekulanti skákali z oken mrakodrapů. Stojí opravdu ty peníze za to ukrátit si něco tak kouzelného a neopakovatelného, jako je život? Nelze žít šťastně bez žoků peněz a nespočitatelných „zisků" v tresorech?

Ve zvýšeném chrapounství a chamtivosti můžeme vidět jen předehru všeho dalšího, včetně drasticky odžité II. světové války.

Techniky balamucení občanů za posledních sedmdesát let značně pokročily tak, že ne všichni a ne vždy si uvědomujeme, kdy a jak jsme šizeni a okrádáni.

Bolševismus a nacismus byly – v porovnání ke skrytým technikám podvádění dneška - poctiví. Dělaly všechno jen v zájmu veřejně prohlášené vznešené ideologie. Co mohl kdo mít proti národně socialistické straně dělníků (jako NSDAP). I angličtí lordi se o nové cesty zajímali. Neomamovala hesla komunismu, blahobytu pro všechny nejširší masy?

Nacističtí ani komunističtí ideologové ještě tehdy nepřišli na to jak si přitáhnout a svázat v „dobře" míněných výhodách pro občany kde koho.

Samozřejmě že zárodky nových technik byly známé už mezi válkami, jako nevinné půjčky a kupování na splátky. Ú nás v Československu to bylo kupování na „Standard".

Dnes se na inzerátech lákavě pobízejících k zakoupení nového modelu auta, až fantasticky vybaveného a výkonného, už jen zřídka objevují ceny vozidla. Jen kolik budeš za něj měsíčně splácet! Není to pokrok? A to nemluvím o půjčkách na karty.

Žij dnes splácej zítra! Jako bys zítra nežil, nemusel utáhnout opasek a pozítří začít škudlit jak Harpagon. Jen abys mohl splatit dluh, částku ve které je v podstatě zahrnuta tvoje libost, neuváženost, ješitnost a konec konců hloupost.

Takhle ale doplácejí na „mazané", co půjčují, celé národy. A v mnoha případech až neúnosně (viz Řecko dnes).

Tedy Francisovo varování by mělo pomoci nejen k naší rozvaze, ale k odhadu situace a dívání se dopředu... Život je dlouhý!

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha, Londýn, 25. 4. 2014

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí