Z asopisu Svdom/Conscience 3/2014

Stav demokracie 2014

Bohumil Kobliha

Nikdo neme poprat, e my v Evrop a na Zpad zejmna neijeme v demokracii. Musme ale pijmout jist pravidla, omezen a doktrny. Prvn pravidlo je, e vldy jsou neomyln. Druh pravidlo je, e kdy se nkdo ve vldn sfe ml, je nutno jednat dle pravidla jedna. Manifestovat pro cokoli me, ale mus podat o policejn ochranu a bt pipraven, e stejn nic nedoshne, vzhledem k pravidlu jedna a dv (viz dvoumilionov manifestace v Londn proti angam GB ve vlce proti Irku). Z doktrn mus pijmout pedevm znmou a praktikovanou tu US Wolfowitz-Bushovu. Jako prvn ji nasadil 43. prezident USA George Dubya, jak vme, v Irku. Doktrna zkrcen zn: americk brann sly mohou zashnout kdekoliv na svt, kde a kdy vldnouc administrativa ct e jsou ohroeny US zjmy. V Irku byla Amerika ohroena atomovou zbran, protoe ji padouch Saddam neml. Americk svtov presti byla ohroena blam. Saddam musel viset... eskmu teni kter pamatuje, jist neujde npadn podobnost Bushovy doktrny k doktrn Brenvov. Ta hlsala, e socialistick svoboda mus bt vymezena tm, e je-li ohroen socialismus tam i onde, mus zashnout vojensk sly (Varavsk pakt, SSSR) a zjednat npravu. Nprava me bt, podle temperamentu obyvatel, bolestiv (maarsk udlosti - jen 1956), jindy spe jen jako otes, jak nelib pamatujeme my, ponvad v listopadu 1967 pan Leonid Brenv ekl k s. komunistickm reformm Eto vae dlo". V srpnu 1968 doktrnu podtrhl tm, e socialismus se mus chpat jen podle nj, a poslal zcela pekvapiv tanky. Ve skutenosti poteboval jen pedsunout sovtsk raketov zkladny na nae zem ble k zpadnm clm, ponvad rakety SSSR nemly dan dolet, ani spolehliv zamovnzen.

Dlouho trvalo ne vojensk sly SSSR od ns odely, dky statenmu Havlovi a prof. Klausovi (Andropovovu Operaci Golgota" opomjeje). Bohuel, bohuel jen k tomu aby Varavsk pakt v na zemi byl nahrazen NATO. Kyvadlo djin se houpe, zemkoule se to, ale Brenv (snad nechtn) otsl slovanskou vzjemnost na generace. Oprtku pro nj dodaten!

29.4.2014 sttn tajemnk USA pan John Kerry prohlsil k udlostem na Ukrajin, e bude-li ohroeno EU (mnil tm Ukrajinu!), USA zashne. Samozejm opomenul, e Ukrajina nen v EU, neb znan st Rus tam odmt tvrt Reich, stejn jako ten Tet. Vdomosti p. Kerryho jsou krkolomn. Je jen otzka zda je zamluje schvln i to m od prody. Zvnl redaktor s. vysln na BBC Milan Mastnk kval, e se sovtskou kominformou se zrodila desinforma. Co by o vvoji desinformy pesunut za ocen kal dnes? Nov desinforma made in USA se proln s procesem kovbojizace mezinrodnch vztah, podpoena Wolfowitz-Bushovou doktrnou a mme situaci jak na tali.

Demagogie a komedie, le a petvka a s lidmi se jedn jak s bucm stdem. John Kerry se u ani nesna zakrvat oividn nepravdy a vypoutn oblky nesmysl. Pif-paf a je zjednno jejich prvo. Od sovtizace ke kovbojizaci. Je tohle z chomoutu do chomoutu" pro ns vhodn zmna?

Kdyby Amerian a Briti dlali v hospod ty provokace co dlaj ve velk politice, dostali by od ostatnch host dubovou idl a putyk by je vyhodil.

Postup demokratizanho sil USA ve svt by se dal shrnout do pr bod:

A)  nejdve se nabdne/vnut hospodsk pomoc;

B)  na nkupy pomoci" jsou nabdnuty velkorys pjky, neb ani kue...;

C)  ponvad se vdy vyskytnou nrodn odprci k nechtnm darm", naskt se pleitost upevnit v obdarovvan zemi US demokraci a prostrk se podle poteby vlda a prezidenti (vldci, jako kdysi rnsk ach) pzniv drcm". Spltky pijdou pozdji;

D)  kdy vldci" selou nebo normln oban maj u veho a zejmna pjek" dost, obstar se vzbouen". V pevn vtin stt pod zpadnm okouzlenm" je bn vysok nezamstnanost (deset procent a vce), je zde tedy dostatek lid nespokojench. Nkte se daj koupit, jako vzbouenci.

Zde uplatn svoji expertisu pro vbr vdc" a jinou pomoc (viz nap. Freedom house"). Dod od propaganho materilu (v. erstvch fangl) po hesla, ve. Nkdy zbran. USA je svtov nejvt vvozce zbran a mus bt zaruen stl odbyt. Na nkup zbran se nov vld nabdnou nov pjky. Tak se situace upevn. Kdy ne, nsleduj akty jako na pklad prv co udlal pan prezident Obama na sv cest po Dlnm vchod (28.dubna 2014) v Indonsii. V rmci pomoci podepsal dal spoluprci s indonskou vldou pro pouvn a rozen US vojenskch zkladen. Demokracie je upevnna.

Neodvm se v tto dnen svtov situaci navrhnout, aby OSN provedlo statistiku o mnostv vojenskho personlu bvalch kolonilnch mocnost a velmoc na cizm zem, doplnnou polokami kdo to vechno a z eho plat. Bylo by to ale poun. Oban by se tak dozvdli, kam e jdou jejich penze z dan a v kterch kapsch stky ze sttnch rozpot na zbrojen kon. Platme na sv" zbran (odkud?) pro pouit v NATO?

Ponvad vidm a dovdm se i z dopis ptel, e z neznmch dvod stle vSochu svobody u vstupu do New Yorskho pstavu, doel jsem k nsledujcm monostem npovd.

Kdybych oplval babiovskmi miliardami a jeho kontakty, navrhl bych, projednal a uskutenil odkoupen Sochy svobody, kdysi francouzskho nyn zbytenho daru. U dvno se o n k, e je dut, toti k niemu a bez obsahu. V kapitalismu se d vechno koupit - ne?

Odkoupenou sochu bych pak za vlastn penze dal rozmontovat pod mm inenrskm dohledem (zdarma) a dal pevzt lomo na Krym.

Zde bych Sochu dal instalovat v Sevastopolu, jako dar ruskm kozkm a ostatnm ruskm obanm. Za to jak ukzali, e vci obansk se mus a daj eit nstroji demokracie, toti referendy a plebiscitem. Uvnit bych zdil museum zpas o demokracii. Zklady Sochy bych navrhl obloit zelenm malachitem, pro budouc nadji.

K Soe by bylo mono provozovat turistick zjezdy vech zpadnch vldnch demokrat pro pemlen - pokud jim to jejich nin dovol...

Pro ne?

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha, Londn, Den vtzstv ve II. svtov vlce 8. 5. 2014

zpt na hlavn stranu                     pehled lnk ze Svdom