Z časopisu Svědomí/Conscience 5/2014

Hranice favoritismu

Bohumil Kobliha

Dystopia je nesprávná poloha ústrojí. Při recenzi nové knihy Howarda Jacobsona "J" (The Sunday Times z 23.srpna 2014) kritik David Grylls výraz dystopia používá spíše jako něco horšího než utopie. Něco čeho se bojíte, že by to mohlo přijít, ale ono se to už nějak děje či částečně je.

 

Jako často ve futurologických fikcích i děje knihy "J" jsou zasazeny do situace post-apokalyptické, která snad nastala jako důsledek nukleární konfrontace.

Autor, jako většina utopistů bez zásadních technických znalostí (i dějinných zkušeností?) krajně naivně předpokládá, že po nukleární válce by někdo měl zájem o nějakou totalitní vládu kafkovských hrůz. Jakoby autor nevěděl, jak to bylo v Hirošimě, Nagasaki, či se děje při přírodních mega-katastrofách. Lidé hledají vodu, jídlo, pomoc zbyla-Ii nějaká, kde přežívat a bydlet. Nikoho ani nenapadne touha po vládě. Židy snad ano? Také mi připadá jako by odvážný pan autor a laureát tzv. Bookerovy ceny měl představu, že by atomová smrt vynechala židy. Proto že měli holocaust? Proto že si dnes staví pošetile bunkry - "panic-rooms"? Proto aby se lidé měli koho bát, jak sám pan autor stipuluje?!?

Vlády v minulosti ve studené válce stavěli podzemní kryty a plýtvali nesmyslně penězi. Viděl jsem jeden takový "útulek" pro anglickou vládu z doby údajné atomové hrozby sovětů. Leží na severovýchod od Londýna a teď je to muzeum. Hlavní snaha projektantů byla jak ministry ubránit proti vlastním lidem, kteří by se tam také chtěli ukrýt, ale do vyvolených nebyli zahrnuti. Komu by chtěli z děr deset pater pod zemí "vládci" udílet rozkazy je velká otázka? Láčkovcům?

I když o židech není v "J" přímo řeč ("J" jako Jews, Jude) dle kritika Gryllse je tam židovství všudypřítomné. V knize "J" vzniká strach z židů (proč?) natolik, že lidé si dávají židovská jména (Cohen, Samuel atp), takže všichni jsou najednou židé. Dle Jacobsona také nastává ještě větší manipulativní diktatura větší než kdykoliv dříve. Komu chce nahnat strach?

 

Oproti science fiction nebo dystopii postavme přítomnou realitu. BBC News Ceefax dne 24.8.2014 v 7.26 hod. ráno přinesly zprávu o akci těch, co přežili nacistický holocaust. Více jak tři sta Židů z USA podalo veřejné prohlášení, odsuzující "genocidu" Palestinců. Prohlášení vydal Mezinárodní židovský antisionistický "network". Zprávu prezentoval placený inzerát v The New York Times. Tito židé, co zažili a prožili skutečnou bídu, volají po odvolání sedmileté blokády Gazy a žádají, aby Izrael byl bojkotován. Podepsaní jsou pobouřeni izraelskou kolonizací historické Palestiny.

Nikde jsem se zatím nedočetl, ani nedozvěděl, jaký dopad prohlášení mělo. Neměnným faktem ale bylo, že Izrael v sledujícím týdnu odvolal blokádu Gázy na stavební materiály, potraviny a léky. Je také oboustranně dosaženo zastavení palby. Bylo-Ii by byť jen toto výsledkem akce amerických Židů, lze to jen vysoce hodnotit! Zároveň si ale přát, aby akt vedl k trvalým dohodám o míru ve Svaté zemi a naplnění resolucí OSN č.242 a 338 o ustavení státu Palestina.

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha, Londýn, 3. 9. 2014

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí