Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2014

Kdy bude mír

Irena Kopecká

Ti, kdo nedokážou změnit svou mysl, nedokážou změnit nic.
George Bernard Shaw

„Babi, je těžké být lepším?“ zeptala se mě vnučka.

„Je a není,“ odpověděla jsem.

„Co to znamená je a není, to není žádná odpověď!“

Usmála jsem se a pomalu opakovala větu Leo Browna: „Jediné, co ti bude bránit jít za tvými cíli, je osoba, která stojí ve tvých botách, nosí tvé šaty a uvažuje tvými negativními myšlenkami.“ Zvědavě jsem se zahleděla na svou vnučku, jestli pochopila, co říkám. Kývla hlavou a utrousila: „No, možná, ale lidi to nenapadne, že sami sobě brání ve změně.“

„Učili jste se o Albertu Einsteinovi?“ zeptala jsem se jí.

„No jasně, významný fyzik.“

„Nejen to, byl to i velmi moudrý a vtipný člověk. Říkala vám paní učitelka jeho postřeh? Dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru to není tak jisté.“

Zurčivý smích se ozval z hrdla mé vnučky. Pak na mě upřela své hnědé bystré oči

a bezelstně se zeptala: „Babi, a když ty tak všechno víš, proč na světě umírají děti ve válce, kdy bude na celém světě mír?“

Už jsem chtěla říct, že na tuto otázku neznám odpověď, ale pak jsem si vzpomněla na nádhernou a jednoduchou odpověď Jimiho Hendrixe: „Svět pozná mír, když síla lásky přemůže lásku k síle.“

Lucka se odmlčela. Po chvíli se ozvala: „Vlastně všechno souvisí se vším, že?“

„Tak nějak.“

„A tím, že se sami změníme k lepšímu, můžeme pomoci změnit svět,“ tiše vydechla.

Objala jsem ji. Podvečerem se nesla exotická vůně karafiátů, přerušovaná jejím šepotem: „Až síla lásky přemůže lásku k síle.“

Irena Kopecká

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí