Z časopisu Svědomí/Conscience 5/2014

Zrození

Irena Kopecká

Náleží k tomu nemnoho umění a práce, aby byl člověk počat, jakmile se však narodil, jest na sebe vzíti péči pilnou a úzkostlivou, aby byl odchován a vychován.
Platón

Největší hloupost, kterou slýchám od maminek malých rošťáků je, když tvrdí: „Však oni z toho vyrostou. Už tím, že tuto větu vysloví, dávají najevo, že nezvládají výchovu vlastních dětí, že ne oni, rodiče, jsou vůdčí osobností, ale že pravidla života určují děti rodičům.

To ale nejde, dítě nemá dost životních zkušeností, aby vědělo, jak se správně zachovat, jak přijímat prohry a učit se z nich pro blaho a štěstí svého života. A která matka by nechtěla, aby její dítě bylo šťastné? Vždyť matky odjakživa žijí život svých dětí.

Vzpomínám si na pohádku Rybí kostička, ve které zazněla krásná myšlenka: „Ten je ze všech nejbohatší, kdo je láskou bohatý!“

Ve světě není nic cennějšího než láska. Předávejme ji svým dětem a vyžadujme ji od nich.

Učme je pokoře, veďme je moudře na jejich cestě životem, dokud o naše rady stojí. V opačném případě může být pozdě.

Irena Kopecká

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí