Z  časopisu Svědomí/Conscience 2/2014

Z korespondence s českým premiérem

Vladimír Pavlík

V piatok, 13. 3. 2014 som dostal odpoveď, ktorú uvádzam v plnom znení preloženú do slovenčiny, pod ktorou je podpísaná pani Běla Hejná, riaditeľka Sekcie kabinetu predsedu vlády. Citujem:

Vážený pán Pavlík,

pán predseda vlády ma poveril odpoveďou na Váš otvorený dopis zo dňa 21. februára 2014, v ktorom vyslovujete názor, že v tomto štáte je poskytovaná ochrana páchateľom závažnej hospodárskej trestnej činnosti.

Uisťujem Vás, že pána premiéra teší dôvera, s ktorou sa na neho obraciate. Pre Vašu informáciu uvádzam, že predseda vlády organizuje činnosť vlády, riadi jej schôdze, vystupuje jej menom a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré sú mu zverené Ústavou ČR alebo inými zákonmi. Jeho právomoci mu však neumožňujú, aby zasahoval do kompetencií orgánov činných v trestnom konaní, či už ide o orgány polície, zložky štátneho zastupiteľstva či justičné orgány. Ich postupy a rozhodovanie možno preskúmať len spôsobmi za podmienok, ktoré náš právny rád pripúšťa. Predseda vlády nemá v tomto smere zo zákona žiadnu spôsobilosť. Jedine orgány činné v trestnom konaní na základe konkrétnych poznatkov sú zo zákona povinné preskúmať, či v konkrétnom prípade nedošlo k porušeniu zákona, resp. k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.

Čo pán premiér nepochopil či nechcel pochopiť

V prvom rade ja som nevyslovil názor, ale som skonštatoval podstatu. Taktiež som nenapísal, že v ČR je poskytovaná ochrana páchateľom, ale konkrétnemu páchateľovi menom Peter Sýkora. Pokiaľ mi je známe, tak na zasadnutia českej vlády chodia aj najvyšší zástupcovia ministerstva vnútra a štátneho zastupiteľstva, takže zo slušnosti sa mohol pán premiér vyjadriť, či s tým oboznámil ministra vnútra a najvyššieho predstaviteľa štátneho zastupiteľstva. Preto môžem nadobudnúť aj pocit, že pustil do gatí, presne tak, ako zločinecké organizácie na Slovensku, vrátane vlády, parlamentu, vedenia polície, prokuratúry a súdov, ktoré spoločne s mafiánskymi arcizločincami Zoroslavom Kollárom, Petrom Sýkorom a JUDr. Borisom Chovancom ekonomicky likvidujú dve ženy, ktoré toto dali na verejnosť cez moje necenzurované stránky, lebo zbabelé a mafii slúžiace mediálne prostitútky nemali na to odvahu. A cez úplatné a skorumpované štetky zo zločineckej organizácie Krajský súd v Bratislave likvidujú k ekonomickej smrti aj dieťa, keďže z multimilionára Petra Sýkoru vyrobili nemajetného chudáka, ktorý nemá na platenie výživného.

Takže pripravím oslovenie najvyšších predstaviteľov českého ministerstva vnútra a štátneho zastupiteľstva, ktorým pošlem kópiu otvoreného listu zaslaného premiérovi Sobotkovi, kópiu odpovede v jeho mene a budem žiadať ich vyjadrenie. Samozrejme že sa ich nezabudnem opýtať, aký je ich vzťah k zločineckej smeráckej mafii či k zakladateľovi konkurznej mafie na Slovensku Zoroslavovi Kollárovi, „podnikajúcemu“ taktiež v ČR, chránencovi Petra Sýkoru či k zločincom, ktorí riadia slovenskú políciu, prokuratúru a súdy.

Vladimír Pavlík, signatár Charty 77

Související text:
Slovenský mafián v Čechách

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí