Pro Svědomí/Conscience 2/2014

I. světová válka a její příčina

František Truxa

V první světové válce padlo více než 9 000 000 vojáků, námořníků a letců. Podle odhadu zahynulo v důsledku okupace, dělostřeleckého ostřelování a leteckého bombardování, hladu a nemocí dalších 5 000 000 civilních osob. Dvěma průvodními ničivými jevy se staly hromadné vyvražďování Arménů v roce 1915 a epidemie španělské chřipky, jež se začala šířit, když se ještě bojovalo. Útěk Srbů ze země na konci roku 1915 byl další krutou událostí, při níž zahynul značný počet civilistů, a totéž platí rovněž o spojenecké námořní blokádě Německa, v jejímž důsledku zemřelo v Německu přes 750 000 civilních osob…
A rovněž nám přinesla nové technické prostředky vhodné k zabíjení: tanky, letadla a ponorky, spolehlivé rychlopalné kulomety a polní děla, otravné bojové plyny a chemickou válku. Přinesla nám ponorkovou taktiku vlčích smeček, strategické bombardování, neomezenou bezohlednost vůči civilistům a kruté zacházení se zajatci. A především od základů změnila náš svět… Nestabilita nabyla institucionální podoby a nepřátelství se začalo pečlivě pěstovat. Společenské uspořádání podlehlo doslova seizmickým otřesům.

„První světová válka“ , úplná historie, Martin Gilbert

Osm let před vypuknutím první světové války napsal W. Churchill manželce z manévrů německé armády, na které byl pozván císařem Vilémem II.: „Ačkoli mne válka velmi přitahuje a oslňuje mou mysl děsivými situacemi, rok od roku pociťuji hlouběji – a intenzitu svých pocitů mohu přesně změřit právě zde uprostřed hluku zbraní – jak odporné a sprosté bláznovství a barbarství to všechno je.“ Při stém výročí vypuknutí první světové války bude takovýto názor nejspíš „nepatřičný“, neboť MF Dnes v rubrice Kavárna už 21. prosince 2013 avizovala, že to „velké výročí“ se bude SLAVIT! Oznámení vzbudilo málo pozornosti, bylo až na konci dlouhého článku Velká válka: bylo vinno Německo? autora Ivana Šedivého, přednášejícího i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Již název napovídá, že Šedivý se snaží vyvinit Německo. To, že habsburský Franz Josef a hohenzollernský Vilém II. nechali napadnout Srbsko a porušit mezinárodně právně garantovanou neutralitu Belgie, přestože museli vědět že mezinárodní systém smluv povede k proměně lokálního konfliktu ve velkou válku, prý většina historiků není ochotna akceptovat jako důkaz velké viny těch císařů a lidí kolem nich; podobný výklad by se podle Šedivého hodil komunistům a vítězům války. Šedivý raději vychází z materiálů propagandistů té doby obviňujících protistrany, a dochází k závěru, že zůstává otázkou, kdo válku rozpoutal, a zda vůbec byla někým rozpoutána. Jedinými odhalenými viníky v Šedivého článku tak jsou dnešní Češi, kteří vyzdvihováním role legionářů jdou „zásadním způsobem proti duchu chystaných oslav“ a hrozí nám „evropská blamáž“.

Šedivého poznámka, že vznik jakéhokoli státu za 10 milionů mrtvých nestojí, podsouvá čtenářům, jakoby by vznik Československa byl příčinou a ne jen důsledkem velké války. Pan historik při tom opomněl, že nevzniklo jen Československo, ale obnoveno bylo i Polsko, vzniklo Slovinsko, Chorvatsko i Bosna-Hercegovina a j. To Československo, které by bylo obviňováno z vyvolání války, kdyby v době mnichovské krise bránilo svoji zem, údajně za to, že bránili ve svobodném rozvoji českých Němců. Těch, kteří měli relativně více škol než Češi včetně 2 TU, spoustu novin a magazinů a jen se nechtěli smířit se ztrátou nadřazenosti, kdy Češi v pohraničí mohli dělat jen podruhy nebo služky.

Je nestydatost a hanba historika takto překrucovat fakta a snažit se ovlivňovat mladé, kteří nemají srovnání. Je snad možné, že národní hrdost je pro tohoto historika nepřípustnou tematikou a že možná dostává něco ze špinavých peněz za překrucování faktů.

I ohánět se jen sarajevským atentátem je ubohost. Gavrilo Princip zemřel na tuberkulosu u nás ve studených kobkách.terezínské pevnosti. Srbsko splnilo vše dle dispozic stále se stupňujících požadavků rakouského císařství, ale nemohlo souhlasit s praktickým obsazením země. Německý národ byl celá staletí veden svými vůdci k agresi. Církev blahoslavila Karla Habsburského, ač ten podepsal souhlas s použitím plynů v této válce a mírové návrhy dával v době, kdy Rakousko-Uhersko muselo podepsat bezpodmínečnou kapitulaci. Pan historik zapomněl dodat, že Rakousko zakázalo na dobu i dlouho i po skončení 2.svět.války návrat Habsburků do země. Císař Vilém musel opustit Německo a zemřel v emigraci. Císař, který iniciativně přispěchal Rakousko-Uhersku na pomoc a zemi dovedl do války. Proč lid těchto zemí byl tak přísný na lidi, kteří podle historika Šedivého za nic nemohli? Proč při dočasném návratu K.Habsburského do Maďarska částečně mobilisovala československá, rumunská a jugoslávská armáda? Válečné zločiny jsou nepromlčitelné. Je plno snímků rakouskými křesťanskými generály oběšených srbských žen. Po této "záhadné" válce měli být tito generálové souzeni i za těžké hříchy proti desateru.

V současnosti je provokativní aktivita sudeťáků, je zahanbující, že MF, která je dnes údajně v českých rukou (tedy majetku velkopodnikatele Andreje Babiše) nadále napadá představitele československé státnosti E.Beneše a exministr a exponent TOP 09 Schwarzenberg je odsouzeníhodný za snahu o kriminalizaci státníka, který se podle našich parlament.institucí zasloužil o stát. To vše již musí naše občany probudit z lhostejnosti. Lídr strany ANO by měl vysvětlit, proč koupil media /MF/ hanobící český národ a falšující historii. Začal by být nevěrohodný.

František Truxa, Jablonec n.N. 23.12.2013, redakčně upraveno

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí