Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2015

B L A H O P Ř E J E M E

Již podruhé během dvou let je naše dopisovatelka Mgr. Irena Kopecká vyznamenaná cenou Klubu autorů literatury faktu. V loňském roce získala cenu Petra Jilemnického za knihu František Juraň – Oživil kámen, kovu dal řeč, která jí byla předána 24. 9. 2014 v Letohradu.

Letos na I. ročníku vyhlášení cen Jaroslava Golla v Chlumci nad Cidlinou obdrží od města Chlumec nad Cidlinou, MěKS Klicperův dům, Klubu autorů literatury faktu Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd, cenu Jaroslava Golla za knihu Stoleté svědectví. Jedná se o korespondenční lístky a dopisy zasílané přímo z vojenských zákopů vojákem I. světové války Rudolfem Kalmusem svému bratru Adolfovi do Freibergu, jak byl tehdy přejmenován Příbor. Kniha měla velký ohlas. Čtenáři zasílali autorce z vojenských archivů rodný i úmrtní list padlého vojáka, zjistili, kde byl zabit a kde se vší pravděpodobností leží v hromadném hrobě. Nejen to, autorka obdržela i jmenný seznam celého pluku, ve kterém podtrhli žlutě jména těžce raněných vojáků a červeně mrtvé, co v té těžké bitvě u Sokalu na Ukrajině zemřeli. Rovněž zaslali přehled bitev, kterých se pluk zúčastnil. Tohle v knize ale není, v okamžiku, kdy byla dána do tisku, tyto informace autorka neznala.

Knihu vydalo nakladatelství Šmíra – Print, s. r. o., autorem fotografií je Rudolf Jarnot, příborský fotograf. Ilustrátor je Mgr. Zdeněk Babinec, ředitel ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici. Vyšla v roce 2012 v Ostravě díky sponzorství Ing. Pavla Šmíry. Domníváme se, že je to výjimečná výpověď o I. světové válce.

Paní Ireně Kopecké srdečně blahopřejeme!

Redakce

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí