Z časopisu Svědomí/Conscience 4/2015

Za socialistický závazek 1 rok nepodmíněně

Odseděl si to ve vazbě, a to prokurátorka JUDr. Fuksová žádala 18 měsíců!

Jiří Wonka

Ač to zní neuvěřitelně, Jiří Wonka, který léta bránil svého bratra proti persekuci, byl odsouzen za napsání socialistického závazku u svého zaměstnavatele OPS Náchod. Aktivní předseda ROH s. Josef Pecka jej předal orgánům StB.

Je to obdoba, jako když předseda MěNV ve Vrchlabí s. Vlastimil Štěpánek předal StB dopis Pavla Wonky, který žádal odstranění obrazu J. V. Stalina. Na Jiřího Wonku totiž nic jiného než napsání socialistického závazku nedokázali vykonstruovat. Tento závazek ho stál 1 rok vězení a bylo mu tak poškozeno zdraví, že je invalidní. Ve vězení byl jako vzpurný vězeň,který odmítal cokoliv vypovídat, pálen i cigaretami.

Na ukázku, co to bylo za dobu, předkládáme budoucí generaci úplné znění tohoto závazku.

Vyhlášení závazku
OPS Náchod

Zjišťuji, že celá společnost je rozvrácena a zachvácena právním nihilismem, kdy je zcela iluzorní žádat po našich stranických orgánech a funkcionářích nějaké rozhodnutí nebo opatření.

Stejně tak pokládám za iluzorní očekávat, že tito funkcionáři budou dodržovat právní řád.

Proto jsem se rozhodl přispět k odstranění stavu právního nihilismu, jehož důsledky rozkládají celou společnost a to jako poslanec SN - FS ČSSR. Dále budu usilovat o to, aby se v KSČ našlo zdravé jádro, které by bylo schopno se vypořádat se všemi negativními jevy, že jsou nevinní zavíráni do vězení a občané perzekvováni, když vyjeví svůj názor. Většina občanů však nemá tolik možností a vůle dovést svůj boj za spravedlnost do konce. Státu a společenskému zřízení se však pomstí jinak.

Kde však jsou komunisté?

Nenajde se skoro žádný, který by měl odvahu vystoupit a říci svůj názor. Každý tvrdí, že je malý pán a nemůže nic měnit.

Po straně si každý nadává a nesouhlasí.

Nemám nic proti tomu, aby tento závazek byl otištěn ve věstníku, třeba byl našel pokračovatele.

29.4.1986

Wonka Jiří

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí