Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2015

Porovnání „konců"

Bohumil Kobliha

Od počátků našeho vážného rozvažování, kam naše existence vede, naši předkové přemýšleli o „konci" našich salt, kotrmelců a nedomyšlených kroků. Dnes jsme ohlušeni svoji domnělou dokonalostí, zázraky vědy a techniky a nemáme čas se zastavit a pozorovat, kam se řítíme, co se v podstatě děje a kdy narazíme. Tzv. politici nám zatemnili výhled.

Je tedy jen pozoruhodné, že už na počátku křesťanství se apoštolové odvažovali kritiky a sebekritiky a ptali se svého učitele Ježíše-Syna Božího, jak a kdy skončí utrpení. Utrpení a pronásledování, které bylo navršováno hady a plemenem zmijí (Nový zákon Mt. 23, •   33).

Ještě zajímavější je, že o šest set let později se „konci" zabývali lidé okolo proroka Mohameda (Mír ať na něm spočine). Odpovědi jsou zaznamenány v tzv. Hadith.

Když se následovníci Ježíše ptali na znamení „konce", hned je na začátku upozorňoval, aby se nedali nikým svést k falešným úvahám. Nemáme se ale ani lekat. Povstane národ proti národu. Budeme slyšet o válkách... Ano, slyšíme denně... To bude ale jen začátek. Jeden druhého bude zrazovat, rozmůže se nepravost, láska u mnohých ochladne (Mt.24,10-12)

Hadith (136) říká, že nikdo neví bude dbát, jak kdo nabude jmění, poctivě či nepoctivě. Náboženští lidé (věřící) budou souzeni podobně jako se uvádí v Mt.24,9. Podle Hadith (137) vrazi nebudou vědět, proč vraždí, a oběti nebudou vědět, proč jsou vražděni.

Kolik lidí je dnes denně zabíjeno drony a raketami všeho druhu, které přiletí neznámo odkud? Ví vůbec ti, co vypouštějí rakety a bomby, co činí? Jsou si u obrazovek, ukazujících výbuchy zásahů, vědomi svých zločinů?

V Hadith (138) je zaznamenáno, že vědomosti budou kompletně smazány, vymazány. Nevědomost, manželská nevěra a alkoholismus dosáhne neporovnatelného, nikdy neslýchaného stadia. Hadith (139): poctivost vymizí následkem činností "vlád" lidí, kteří si vládu (moc k řízení věcí veřejných) nezaslouží. Hadith (140): nepřejícnost a popudlivá nenávist, spolu s nesmyslným proléváním krve, nabude vrcholu.

Hadith (141): bohatství a peníze lidi kompletně zkorumpuje/pokazí.

Tak k nám mluví Bible i Hadith.

Podrobíme své kroky revizi?

Jsem přesvědčen, že člověk dosud může dosáhnout svým rozumem a odhodlaným činem/umem nápravy věcí svých i světa.

Použitá literatura:
Evangelia, z původního textu přeložil P.Dr.Pavel Škrabal O.P., Křesťanská akademie (Vatikán 1951).
Hadith, z "The 200 Hadith", výběru A.R. Alfahima -1989- Makkah

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha, Londýn, 29.9. 2014

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí