Z časopisu Svědomí/Conscience 6/2015

2012-2016

Bohumil Kobliha

Šamanům na trhu informací se podařil ve prospěch mocipánů husarský kousek: přestali jsme chtít vědět. Ne že bychom nebyli zahlceni a přesyceni „zprávami" všeho druhu, ale nevíme (a nemůžeme ani odhadnout) co je a co není skutečnost pravda a k čemu „informace" vede. Jsme zaváděni jednostranně zaměřenými historkami, které manipulují naše nazírání předem určeným směrem. Pro přetížení informacemi (information overload) se stupeň naší desorientace jen denně zvyšuje. Ověřit si co je to pravé a co ne, je stále více obtížné, tedy jen zíráme...  Je lépe nic nevědět!

Vyhýbáme se tedy tomu vědět. Vědění bolí! Najednou nejde o dluhy EU, ale o fiskální integritu/unii!?! (viz Merkozyland, EURO Summit v Bruselu 9.12. 2011.) Dějinné události, historické tlaky a okupace z nás učinily lid opatrný. Říci co si myslím, nebo jen se dotázat jak se opravdu věci mají, se stalo existenčně nebezpečným. Musíš poslouchat doktríny a akceptovat bez výhrad dogmata. Nesmíš chtít vědět, nezajímat se do hloubky! Když zloděj krade, ty musíš dělat že nevidíš, že ti sahá do kapsy. Odvrátíš se když někdo leží na zemi a přesvědčuješ své svědomí, že jde o opilce a ne člověka třeba v insulinovém šoku. Jen aby ses „nezapletl" a neztrácel čas. Policie ti radí se neangažovat, když vidíš násilnosti. Musíš znásilnit svůj lidský instinkt pomoci, nesmíš jednat jak velí „program" tvého člověčenství! Ty nesmíš mít osobní zbraň, abys druhé a sebe chránil.

Pravívalo se „oko za oko" ale ty se dnes nesmíš ohradit, když tě někdo oslepuje. Když ti rve oči z hlavy. Byl jsi učiněn němým. Neúčastnost přehlušuje tvé lidství, člověčenství naše. Pěstuje se nezájem. Pojmy sobectví, nesrstnost a usurpátorství jsou slovíčka ve slovnících. Přesto, že případy vidíme denně, není vhodné o nich mluvit. Natož diskutovat o rozsah korupce a o lichvě. Víme vůbec, přemýšleli jsme o tom kdy a jakým procentem ze základu dnes začíná lichva? Manipulace šamanů dosáhla toho stupně dokonalosti, že si ani nepřipouštíme, že jsme manipulování. A přece pravda a svoboda vědění a konání je základní podmínkou existence a rozvoje lidstva.

Šamani mluví o konci světa v letech 2012-2016, ale ten už se dostavil naší obavou z pravdy! Nechceme vědět a nesmíme ani chtít vědět. Konec světa nastal, když jsme klesli tak hluboko, že odvracíme pozornost od skutečností a lžeme.

Padre Pio věděl a nebál se říci: Žijeme v epoše zhroucení. Křesťanství zastaralo a Bůh to dopouští, aby potrestal národy (1956).

Je to epocha zničení všech hodnot (1961). (Světlo 39/2000 str.15.)

Pravda vás osvobodí...

Ježíše muselo nesmírně bolet, že pod křížem byly jen dvě Marie a z ostatních se dostavil jen Jan. Žádná odezva na jeho učení zástupům. Kde byly ty desetitisíce posluchačů? Mlčení je zoufalá odměna za dílo. Byla to děsivá prohra...

Přesto, každý se bude zodpovídat „programu" své lidskosti! To věz...

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha, Londýn, 9.12. 2011

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí