Pro časopis Svědomí/Conscience 2/2015

Hledání dobra

Irena Kopecká

Slyšeli jste někdy někoho vyprávět o tom, že neumí hledat houby? Často svůj monolog stvrzuje tím, že by spíš na hříbek šlápl, než by ho spatřil. Jistě jste se takovému přiznání pousmáli, nebo jste se snažili jej přesvědčit, že pokud se bude pozorně dívat, určitě ho objeví. Ovšem, opět jste narazili na neústupné tvrzení, že on ale houby opravdu hledat neumí.

Tady lze reagovat jedině tak, že pokrčíte rameny a vzdáte se zbytečného přesvědčování, neboť jste pochopili, že dotyčný člověk nechce jedlé houby najít. Jemu stačí, když ho druzí budou litovat. Na tom vystavěl svou životní filosofii.

Podobně je to s hledáním hodného člověka. Kdo jej chce najít, zcela jistě jej potká. Nejen to, bude-li hledat dobro v lidech, po nějakém čase ho překvapí, kolik lásky je ukryto v lidských srdcích, kolik báječných lidí kolem sebe má. Kdo však nechce hledat dobro, nenajde ho. Bude ze všech stran potkávat jen závistivé, záštiplné lidi. Nabude dojmu, že všichni mu chtějí jen ublížit, že je obklopen jen samými nehodnými lidmi. Otráven tímto zjištěním bude infekční bacil negativní energie šířit kolem sebe.

Jak se k takovému člověku zachovat? Půjde-li to, nejlepší je se mu vyhnout. Pokud s ním budete muset spolupracovat, pak doporučuji nepřesvědčovat jej, že nehledá dobro, ale špatnost a zlo, být k  němu shovívavý a vyslat k němu lásku. Víc nemůžete udělat. Je třeba, aby on sám se naučil mít rád lidi takové, jací jsou. Pak teprve začne objevovat dobro v lidech kolem sebe a uvědomí si své prozření. Bude šťasten, protože nalezne, co hledal. Změnil se mu prostor kolem něj, neboť se změnil on sám. 

Dobro najde jen ten, kdo hledá nejen očima, ale i srdcem. Jak to řekl Pán? Hledejte a naleznete.

Irena Kopecká

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí