Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2015

Nesoudit, nekritizovat

Irena Kopecká

Starozákonní verš z doby vlády Krále Šalamouna:
Štěstí v srdci dává člověku život, radost určuje délku jeho dní!

Jak žít, aby byl člověk šťastný? To je otázka, na kterou lidé hledali odpověď už odedávna. Mnoho filosofů, mudrců, kněží, králů, básníků se snažilo formulovat stav, kdy je člověk šťastný. Všichni se shodují v tom, že je to okamžik, kdy člověk cítí, že má srdce plné lásky. Roland Leonhardt to upřesňuje: Ke štěstí, které nás podpírá, patří i vděčnost za to, co máme a co nemusíme teprve hledat. Marcus Aurelius to cítí trochu jinak: Štěstí tvého života závisí na kvalitě tvých myšlenek. V paměti se mi vybavuje věta neznámého čínského mudrce: Budeš-li v srdci nosit zelenou větvičku, pak už se najde ptáček, který si na ní zazpívá.

Někdo zvoní. Jdu otevřít. Za dveřmi se na mě směje moje přítelkyně Anička: „Ahoj!" vítáme se v objetí.

„Aničko," vybafnu na ni, „čeho je třeba ke štěstí?"

Ani okem nemrkne a už sype odpověď: „Nesoudit, nekritizovat, nemáme na to právo. To smí jen Bůh. A nezávidět, závist je zákeřná nemoc naší duše," dodává.

Přemýšlím nad jejími slovy, jak přesně vystihla, kdy člověk nemůže být šťastný. Hle, jak jednoduché! Nebo těžké? Nevím, asi jak pro koho. Ale co vím zcela jistě je to, že štěstí nikdy nezaklepe na naše dveře, dokud nebudeme připraveni ho přivítat.

Irena Kopecká: Proměny duše

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí