Z  časopisu Svědomí/Conscience 3/2015

Americkej administratíve to neprekáža?

Vladimír Pavlík

Americká administratíva, vedenie EÚ a NATO sa pasovali do pozície celosvetového vykladača či kritika demokracie. Čím viac im slovenskí politici idú po ruke pri okrádaní a ožobračovaní vlastného národa, pri legalizácii ekonomických experimentov – zločinov  na vlastnom národe, ktoré sa častokrát končia aj sociálnymi samovraždami, alebo inými spôsobmi duševného vraždenia, dokážu prižmúriť oči dokonca aj nad tým, že Slovensko už nerešpektuje či nemusí rešpektovať ani Deklarácie OSN. Uvádzam tu najnovší príklad, kde už zo zákona som mal dostať odpoveď do 23. 4. 2015. Doteraz som nič nedostal – a Ministerstvo spravodlivosti SR a Ústavný súd SR mi dali jasne najavo, že štátny terorizmus v podaní Vladimíra Mečiara im nielen neprekáža, ale že sa aj s ním stotožnili.

Dostalo zločinecké, mafiánsko-gaunerské a štátno-teroristické Slovensko výnimku od OSN že sa môže stotožniť so štátnym terorizmom Vladimíra Mečiara?

Vladimír Pavlík

• • •

Orlové 22. 3. 2015

Vážení

Ústavný súd SR

Hlavná 110

042 65 Košice

Vážení

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

VEC: Žiadosť o vyjadrenie

Ako občan Slovenskej republiky vedomý si svojich práv a povinností Vás žiadam o vyjadrenie, či je Deklarácia OSN prijatá 18. decembra 1992 záväzná pre Slovenskú republiku ako členský štát OSN.

Zároveň Vás žiadam o vyjadrenie, prečo sa štátne orgány SR stotožnili s amnestiou Vladimíra Mečiara ohľadom únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml., a prečo sa nerešpektuje Deklarácia OSN ohľadom únosov z 18. decembra 1992. Slovenska republika je od 16. januára 1993 ako nástupnícky štát bývalého Československa členským štátom OSN. Mam preto za to, že všetky deklarácie tejto medzinárodnej organizácie, vrátane Deklarácie prijatej 18. decembra 1992 o ochrane všetkých osôb pred násilným zmiznutím musia byť pre Slovensko záväzné.

Valné zhromaždenie OSN prijalo 18. decembra 1992 Deklaráciu o ochrane všetkých osôb pred násilným zmiznutím. Podľa článku 18 deklarácie „osoby, ktoré sa dopustili alebo pravdepodobne dopustili prečinov uvedených v článku 4, odsek 1, NEBUDÚ POŽÍVAŤ VÝHOD Z PRÁVA AMNESTIE alebo podobných prostriedkov, ktoré by mohli mať za účinok ICH OSLOBODENIE od trestného stíhania alebo postihu.“

 

Podľa článku 4, odsek 1:

Všetky akty násilného zmiznutia budú prečinmi podľa trestného práva postihnuteľnými primeranými trestami, ktoré zohľadnia ich extrémnu závažnosť. Teda podľa Deklarácie OSN ĽUDIA, KTORÍ SA DOPUSTILI ÚNOSU, NESMÚ BYŤ AMNESTOVANÍ!!!

 

Dokedy s biľagom zločineckej organizácie sa chcú na Slovensku prezentovať slovenská vláda, slovenský parlament, Ústavný súd SR, Generálna prokuratúra SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR a Slovenská informačná služba?

Vladimír Pavlík, signatár Charty 77

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí