Pro Svědomí/Conscience 1/2015

Podnět k diskusi v rámci ČSSD, jejíž jsme voliči

František Truxa

Je nutné radikálněji napravovat dřívější destrukci pravicových stran. Výběr daní zpřísnit při maximálním využití všech dosavadních uzákoněných sankcí proti neplatičům, útěkům do "daňových rájů".

V případě korupce uzákonit zmrazení majetku i příslušníků rodiny a následnou kontrolou nabytí majetku a v případě neprokázání nabytí provést nesmlouvavě konfiskaci ve prospěch státu. Musí se přezkoumat zdanění cizích a neúměrně profitujících peněžních ústavů.

Musíme uzákonit finanční zodpovědnost stát. činitelů (po projití odpolitisov. stát. správy) a soudců. Do kontrolních orgánů vybavených zvýšenou pravomocí je potřeba udělat výběrový nábor. Tento finanční výdaj se brzy vyplatí i finančním postihem nekalých fyzických i práv. osob a napomůže snížení nezákonnosti.

Strana ČSSD musí lépe a razantněji hájit zájem poctivých pracujících a to i v podnikatelské kategorii. Nezodpovědné lidi vyloučit.

Zvýšení platů učitelů podmínit dosažením solidní úrovní studentů a zejména jejich uplatněním v praxi lepším propojením škol s podnikatelskou sférou. Toto musí sledovat posílený inspektorský sbor. Je nutné lépe ohodnotit a podchytit lékaře před jejich útěkem do ciziny zlepšením jejich odměňování.

Zatímco lékař je u nás odměňován kolem 35 tis., tak ve Švédsku je to přes 130 tis. a v Irsku to bylo dokonce přes 350 tis. Učitelé jsou odměňováni od 76 tis. a v Holandsku do 190 tis. ve Finsku.

Je nejvyšší čas k nápravě a diskuse v řadách ČSD tomu musí radikálně napomoct.

František Truxa
pedagog, senior,
Jablonec nad Nisou

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí