Z časopisu Svědomí/Conscience 5/2015

Kdo podporuje imigrační vlnu

Ivan Turnovec

Pokud chceme bojovat proti nelegální imigraci, pak bojujme skutečně proti celé té struktuře, obchodující s lidskými osudy. Nejde jen o pašeráky, kteří imigranty do Evropy převážejí, ale i o mnohé politiky a organizace, invazi vyvolávající. Mezi podivné organizace patří i Sdružení pro integraci a migraci, na jejíž činnost chci upozornit.

S úžasem jsem před pár dny na ČT vyslechl ředitelku organizace Sdružení pro integraci a migraci Magdu Faltovou, kterou migrační vlna vůbec netrápí. Je přesvědčena „že Evropa má kapacitu, aby tu situaci zvládla“. Souhlasí s tím, a pokládá to za správné, že se budeme muset vzdát našeho poměrně vysokého ekonomického standardu. Prohlásila také: „třeba nás to posune k jiným hodnotám od hromadění hmotných statků...“. SIMI je jednoznačně pro imigraci, je to to, co jí živí.

Sdružení pro integraci a migraci má počátky v roce 1992, kdy do České republiky zamířily tisíce uprchlíků z válečné Jugoslávie. Ve stejném roce byl v Praze otevřen Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Představitelka tohoto úřadu se obrátila na Československý helsinský výbor s žádostí o spolupráci. V říjnu roku 1993 se za podpory Kanadského velvyslanectví podařilo oficiálně otevřít Poradnu pro uprchlíky Českého helsinského výboru. Psycholožka a bývalá mluvčí Charty Dana Němcová spolu s Annou Grušovou založily Poradnu pro uprchlíky a společně s právničkou začaly objíždět vznikající humanitární střediska. Ke změně došlo v roce 2008, kdy se Poradna pro uprchlíky (PPU) sloučila s Centrem pro otázky migrace (COM) a po uskutečněném sloučení přijala i nový název, Sdružení pro integraci a migraci (SIMI).

Rozhodl jsem se dovědět o organizaci něco víc. Navštívil jsem webovou stránku této organizace a nestačím se divit. Hned v úvodu se dovídám to základní: Jsme lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice. Poskytujeme bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizincům žijícím na území České republiky. Jako nástupnická organizace Poradny pro uprchlíky poskytujeme poradenství od roku 1992. Za dobu našeho fungování využilo služby minimálně 40 000 migrantů.SIMI svou koncepční prací ovlivňuje legislativu v oblasti migrace a uprchlického práva. Podáváním podnětů, publikováním odborných článků a lobováním usilujeme dlouhodobě o lepší a vstřícnější nastavení podmínek pro život cizinců na území České republiky.

Jestliže poskytuje své služby cizincům bezplatně, zajímal jsem se o to jak je tato nezisková organizace financována. Paní ředitelka Faltová nevypadá, že žije z průměrného platu a pro ostatní zaměstnance to asi bude podobné. Zdroje se na webových stránkách dají dohledat a vypovídají o tom, že organizace každoročně prodělává.

Mezi nejštědřejšími podporovateli jsou Evropský integrační fond (EIF), International Visegrad Fund, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy, EIF – Community actions – Project INTEGRO, Evropský sociální fond (ESF), Ministerstvo vnitra, nebo European Programme for Integration and Migration (EPIM). Například v roce 2014 (viz výroční zpráva na webu) měla tato organizace celkové příjmy z dotací ve výši 8.159.616,- Kč. A teď pozor. Její vlastní spotřeba, tedy náklady na provoz činily ve stejném roce více než 8.200.000,- Kč. Dokonce i s ostatními vlastními příjmy skončila tato organizace, živená z drtivé většiny z peněz daňových poplatníků, ve ztrátě. Sdružení pro integraci a migraci tedy může poskytovat „bezplatné služby“ imigrantům proto, že tyto její služby platí občané ze svých daní. Při tom aktuální postoje občanů ve věci přijímání či nepřijímání nelegálních imigrantů do jednotlivých států Evropské unie, jsou takové, že si troufám tvrdit, že ony „bezplatné služby cizincům“ platí občané ze svých daní převážně proti své vůli. Zdánlivě jde ročně o nepříliš vysokou položku v porovnání s náklady státu vynaloženými z důvodu ilegální migrace. Ale jde skutečně jen o zdání. Desítky, ne-li stovky podobných neziskových organizací vysávají peníze ze státního rozpočtu a vesměs stejně jako zde uváděné SIMI, a  využívají migrační vlnu ke získávání finančních prostředků, ze kterých na pomoc uprchlíkům jde jen část, ta větší se rozplyne ve mzdách a odměnách za nejrůznější posudky a expertízy. Celkem jde již o výrazné sumy. Pomáhat potřebným je určitě správné. Problém je ale v tom, že současná masivní migrace není jen útěkem před obavou o život uprchlíků. Velký podíl těch co přicházejí chce jen využívat sociálních evropských výhod. Velkou roli hrají jednak ti co uprchlíky do Evropy pašují a pak i agentury podobné SIMI, kteří vlastně obyvatele z Asie i Afriky do Evropy lákají, aby na nich mohli parazitovat svými zisky.

RNDr. Ivan Turnovec

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí