Pro časopis Svědomí/Conscience 6/2015

K úpravě historie na komunální úrovni

Ivan Turnovec

Reagoval jsem tak v roce 2004 na udělení jednoho čestného občanství v Turnově. Městský měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska můj text tehdy, ale ani nikdy později, nezveřejnil. Myslím si, že neuškodí připomenout dnes po jedenácti letech, jak se historie upravovala a stále ještě upravuje. Vadí mi zkreslování historie, a proto chci připomenout, jak se upravila skutečnost při udělení čestného občanství jednomu turnovskému „bojovníku proti komunismu“. 

Místo úvodu jediný citát pana radního Mgr. Hakena vyjadřující se k ocenění v Hlasech a ohlasech Turnovska (HOT 12/2004): „Zatím udělujeme občanství za bitevní pole proti komunistické totalitě (S. Solovjev a nyní J. Horáček, i když každý bojoval trochu jinak …)“. Dovolím si jeho vyjádření upřesnit. Zatím co Sergej Solovjev strávil řadu let v komunistickém kriminálu, dělal soudruh Horáček díky členství v KSČ kariéru. Čestné občanství mu navrhla rada města v roce 2003 na základě doporučení historičky starající se do roku 1990 v turnovském muzeu i o rudý prapor, který je také níže připomenut.

Dále jsou jen slova pana profesora Jaromíra Horáčka, která byla reakcí na ocenění v roce 2004 a vedle nich i slova o trochu starší, která publikoval v roce 1962 ve své monografii, za kterou se tehdy stal ředitelem školy:

Ano, ztratil jsem víru v Boha. Víra je spojena s pokorou a kdyby lidi dodržovali desatero a navíc se trochu báli, že po vině přijde trest, a že nic nezůstane ukryto, možná by svět byl lepší…“ J. Horáček HOT 11/04

Kolik muselo být vykonáno a kolik obětí přineseno, než jsme mohli říci – jsme občané socialistické republiky. Sen průkopníků socialismu je uskutečněn. Jejich myšlenky – ideje jsou zhmotněny tisícerým úsilím pracujících … Již od 21. května 1921 byla na Turnovsku založena organizace KSČ, která se přihlásila k 21 podmínkám Třetí internacionály. Boj nekončí, ale pro turnovské soudruhy začíná. Boj velký, nekompromisní. Ani tato etapa boje není bez obětí. Smrt rve ze středu komunistického hnutí nejlepší syny…“ J. Horáček: Turnovsko … 1962

Tak vidíte, já osmdesátiletý kmet, hledám někoho, kdo by mě vrátil tam, kde jsem byl před rokem 1945, tedy k čisté víře…“ J. Horáček HOT 11/04

Rudý prapor byl nesen dál. Prapor, symbol bojů dělnické třídy, symbol vítězství socialismu v naší zemi. Dnes je uložen v turnovském muzeu. Nemělo by být turnovského občana, ani návštěvníka, který přichází do tohoto krásného kraje za krásami Českého ráje, aby nevzdal čest praporu prvních průkopníků socialismu na Turnovsku. Každý z nás, a zejména mládež, bychom si měli položit otázku jaký podíl přinesu já, aby rudý prapor symbol vítězství dělnické třídy mohl směle vlát vstříc nové době komunismu …“ J. Horáček Turnovsko … 1962

Jsem jen žijícím dokladem toho, že člověk celý život hledá. Hledá odpovědi o lidském bytí a nebytí a přání je otcem myšlenky, abychom v nějaké podobě žili i po smrti. Došel jsem ale k závěru, že žijeme dál především v tom, co jsme tu za života vytvořili, v tom je náš život nesmrtelný …“ J. Horáček HOT 11/004

Ať tedy hrdě vlaje – ve svěžím větru vítězného Února a Května, vstříc době, která všem dá všechno podle jejich potřeb, vstříc komunismu.“ J. Horáček Turnovsko … 1962

Jinak přiznávám, že jsem trochu na rozpacích, každý člověk dělá chyby, jistě jsem je dělal také já …“ J. Horáček HOT 11/004

Použité citace pocházejí z Hlasů a ohlasů 11/2004 a 12/2004, kde je udělení čestného občanství komentováno, a z knihy autora Jaromíra Horáčka „Turnovsko v úsvitu dělnického hnutí (1781 – 1921)", která byla vydána v roce 1962. Rok poté se stal učitel Horáček ředitelem tehdejší Střední všeobecně vzdělávací školy (Gymnázia). Knihu naleznete v Národní knihovně v Praze pod katalogovým číslem 54685548. Kde jsou výtisky ze školních knihoven na Liberecku, si dnes nikdo z komunálních politiků, ani bývalá vedoucí historického oddělení turnovského muzea (kde byl rudý prapor, o kterém se v citátech mluví, uložen až do roku 1990) nevzpomíná.

RNDr. Ivan Turnovec

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí