Z časopisu Svědomí/Conscience 6/2015

Smutná realita 2015

Ivan Turnovec

Jedna bolest vystřídala druhou
Stejně jako se (ne)vyměnily elity


Hesla už ztratila smysl

Ti mlaskající u koryt
jen mávají rukou


a navzájem si stěžují
jak masy voličů
jsou banda hlupáků
a nejsou užiteční


Vláda je přece v dobrých rukou


Rejpalům je třeba zavřít hubu
Nemají žádné právo
připomínat předvolební sliby


Jen pro loajální je tu
kromě hloupých hesel
náhrada za předchozí kulty


To vládní koalice
vztyčila nového boha
kult mamonu
aby bylo čemu se klanět

RNDr. Ivan Turnovec

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí