Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2016

Velkým slídilem je i ministr, Policie a panenka

Obrovská tvář Velkého bratra byla skoro všude. Oči Velkého bratra sledovaly člověka, kam se hnul, a pod tváří ještě byl nápis Velký bratr tě sleduje. Takové to bylo v Londýně, hlavním městě Územní oblasti 1 v integrované Oceánii. V 1984 George Orwella.

Velký bratr je symbolem i dnešního méně nápadného sledování. Veřejnost vnímající slídění navrhuje ty největší slídily k ocenění, a porota uděluje anticeny Velkého bratra - Big Brother Awards – hned ve čtyřech kategoriích. Výsledky jedenáctého ročníku byly vyhlášeny 17. 2. 2016. Anticeny získali i Policie ČR a ministr vnitra Milan Chovanec; anticenu příznačně pro dnešní dobu získal i výrobce hraček.

Policie ČR získala anticenu v kategorii Dlouhodobý slídil za systém nazvaný Automatická kontrola vozidel. Ten je provozován minimálně od r. 2001, na více než 250 vybraných místech, a nekontroluje. Plošně sbírá a archivuje data o průjezdu vozidel: o místu a datu průjezdu, automaticky rozpoznanou SPZ vozidla, ale i fotografii vozidla s řidičem. Policie má v souladu s § 62 zákona o policii právo pořizovat záznamy osob a věcí nacházejících se na veřejných prostranstvích, ale jen v případě, že je to nezbytné pro plnění jejích úkolů. Výklad, že podobné databáze plošně shromažďující data o lidech, kteří se ničeho nedopustili, lze opřít o toto ustanovení, je nebezpečný. Podobně by potom šlo zdůvodnit v podstatě jakékoli plošné sledování lidí a následné uchovávání dat v databázích po jakoukoli dobu, protože vždy existuje šance, že se data budou v budoucnu hodit.

Ministr vnitra Milan Chovanec zabodoval v kategorii Výrok Velkého bratra výroky týkajícími se nutnosti identifikovat uživatele internetu. Výroky zazněly přesto, že i loni byly činěny kroky rozšíření plošného sledování uživatelů internetu v podobě rozšiřování okruhu plošně uchovávaných údajů o elektronické komunikaci. Chovancovi podali prst a on už chce celou ruku.

Cenu pro Úředního slídila obhájilo ministerstvo financí. Ministr je i podnikatelem v oblasti zdravotnictví – a jeho ministerstvo dostalo anticenu za netransparentní slídění právě ve zdravotnických datech. Navíc vyšlo loni najevo, že ministerstvo financí si již v roce 2014 vyžádalo od zdravotních pojišťoven údaje o milionech individuálních hospitalizací, a ty bez písemné smlouvy a zákonného zmocnění předalo do rukou soukromé společnosti.

Šíři současného sledování naznačuje cena pro Firemního slídila. Tu získal výrobce hraček MATTEL za panenku Hello Barbie, prostřednictvím které získává a po internetovém přenosu centrálně analyzuje hlasové projevy dětských uživatelů. Ty „projevy“ jsou pak přístupné například rodičům dítěte. Cílem slídění mezi dětmi má být vedení konverzace mezi panenkou a dítětem.

(rof), pramen: http://www.slidilove.cz/

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí